NITA SHALA, AVNI PUKA, GIANLUIGI PRATOLA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nita Shala, Avni Puka, Gianluigi Pratola: Criminalization of Animal Cruelty in Context

Criminalization of Animal Cruelty in Context: An Albanian Perspective

 

Nita Shala, Ph. D. (IHEID); MSc (Oxon), Assistant, Faculty of Law, University of Prishtina, Rr. “Agim Ramadani”, p.n. 10 000 Prishtinë, Kosovo; nita.shala@uni-pr.edu; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1518-0756.

Avni Puka, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Prishtina, Rr. “Agim Ramadani”, p.n. 10 000 Prishtinë, Kosovo; avni.puka@uni-pr.edu (Corresponding Author); ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7562-5078

Dr. Gianluigi Pratola, Prosecutor, Deputy Attorney General at the Italian Court of Cassation; International Expert for the EURALIUS Project in Albania, Ministry of Justice, Zogu I Bulevard, Tirana, Albania; pratola@euralius.eu; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1854-6055

 

Summary

 

The Albanian legislature has been slow to comprehensively regulate and suitably penalize cruelty towards animals. During the second decade of building a democratic legal system, adopted legislation mandated administrative penalties for only a small number of acts of commission or omission that constituted cruelty to animals. A petition from 37,527 electors obliged the Committee of Laws at the Albanian Parliament to deliberate on the criminalization of animal cruelty for the first time in November of 2017. Two years later, on 18 July 2019, the Albanian Criminal Code was amended with six provisions criminalizing animal cruelty. How has context and other factors shaped the law in Albania with regards to animal cruelty? Authors aim to respond to this question through a functional method with a problem-solving contextual approach, engaging in an in-depth legal evaluation of the Albanian legislation and comparative analysis on the topic. This work draws on deliberations from eight meetings of the Committee of Laws and consultation with nineteen Members of the Parliament, civil servants in responsible institutions, and representatives from civil society, to clarify how society’s effort shaped the criminalization of cruelty towards animals in Albania. The discussion proceeds with a comparative legal analysis between proposed legislation and adopted changes in the Criminal Code with legislation in certain EU Member States and EU acquis. Concerns linger about whether criminalizing a behavior such as animal cruelty is the appropriate way to reduce the occurrence of this offence.

 

Keywords: animal crueltyCriminal CodeAlbaniacomparative analysis 
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.6.05
Hrčak ID: 272426
URI: https://hrcak.srce.hr/272426 
Pages: 921-950

______________________________________________________________________________________________________

Kriminalizacija okrutnog ponašanja prema životinjama u kontekstu: albanska perspektiva

 

Dr. sc. Nita Shala, MSc (Oxon), asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Prištini, Rr. “Agim Ramadani”, p.n. 10 000 Prishtinë, Kosovo; nita.shala@uni-pr.edu; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1518-0756.

Dr. sc. Avni Puka, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Prištini, Rr. “Agim Ramadani”, p.n. 10 000 Prishtinë, Kosovo; avni.puka@uni-pr.edu (Corresponding Author); ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7562-5078

Dr. Gianluigi Pratola, tužitelj, zamjenik državnog odvjetnika pri Kasacijskom sudu Italije, međunarodni ekspert za EURALIUS Project u Albaniji, Minnistry of Justice, Zogu I Bulevard, Tirana, Albania; pratola@euralius.eu; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1854-6055.

 

Sažetak

 

Albansko je zakonodavstvo sporo pristupilo sveobuhvatnom uređenju i kaznenom sankcioniranju okrutnosti prema životinjama. Tijekom drugog desetljeća izgradnje demokratskog pravnog sustava, prihvaćeno je zakonodavstvo prvotno odredilo samo prekršajne kazne za ograničen broj djela okrutnosti prema životinjama, počinjenih komisivno ili omisivno. Međutim, peticija 37.257 glasača iz studenog 2017. obvezala je Odbor za zakonodavstvo Parlamenta Albanije da se raspravi i o kriminalizaciji takvih djela. Dvije godine kasnije, 18. srpnja 2019., usvojene su dopune albanskog Kaznenog zakona kojima je dodano 6 članaka kojima je predviđena kaznena sankcija za djela okrutnosti prema životinjama. Pitanje koje se postavlja u radu jest kako su društveni kontekst i drugi faktori oblikovali pravo kojim su regulirana ova kaznena djela. Cilj autora je odgovoriti na to pitanje funkcionalnom metodom te pristupom koji se temelji na kontekstualnoj analizi rješenja problema, poduzimajući dubinsku pravnu procjenu albanskog zakonodavstva te poredbenih pravnih rješenja. Rad se u velikoj mjeri temelji na zapisnicima osam sastanaka Odbora za zakonodavstvo te razgovorima sa 19 članova Parlamenta, službenicima u odgovornim ustanovama te predstavnicima civilnog društva, kako bi se rasvijetlilo kako su napori društva oblikovali proces i krajnji rezultat kriminalizacije okrutnosti prema životinjama u Albaniji. Rasprava se nastavlja s poredbenopravnom analizom predloženih rješenja i usvojene regulacije u Kaznenom zakonu u odnosu prema zakonodavstvima izabranih zemalja Europske unije i EU acquisem. Iznose se sumnje i zabrinutost je li kriminalizacija okrutnosti prema životinjama odgovarajući način kako bi se smanjio broj takvih postupanja.

 

Ključne riječi: okrutnost prema životinjamaKazneni zakonAlbanijaporedbenopravna analiza
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.6.05
Hrčak ID: 272426
URI: https://hrcak.srce.hr/272426 
Pages: 921-950