VESNA RIJAVEC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Vrijednosni papiri u ovrsi

Vesna Rijavec 

Sažetak
U članku su vrijednosni papiri obrađeni kao predmet ovrhe i kao osnova za pokretanje ovrhe prema slovenskom pravnom poretku koji nije vrlo različit od hrvatskog. Prvo su vrijednosni papiri izloženi prema osnovnim kategorijama njihove podjele, a u nastavku su izložene mogućnosti provođenja ovrhe na njima. Posebno poglavlje obuhvaća mjenicu koja je još uvijek vjerodostojna isprava na temelju koje je moguće predložiti ovrhu, ali su uvjeti za naplatu u novom uređenju dosta pojednostavljeni. Naplata novčane tražbine iz sredstava na bankovnom računu moguća je, naime, odmah nakon izdavanja još nepravomoćnog rješenja o ovrsi na temelju prezentirane mjenice kao vjerodostojne isprave i usprkos pravovremenom prigovoru protiv rješenja. Autorica upozorava na probleme koji se u vezi s tim javljaju.

Ključne riječi
vrijednosni papiri; ovrha na pokretninama; mjenica; zemljišno pismo; ovrha na temelju vjerodostojne isprave