HRVOJE KAČER:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Tri novote iz novog koncepta neimovinske štete po Zakonu o obveznim odnosima iz 2005.

Hrvoje Kačer

 

Sažetak
U ovom se tekstu autor bavi institutom neimovinske štete u novom Zakonu o obveznim odnosima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine. Iznosi se mišljenje da su promjene na planu neimovinske štete ako ne navažnije, tada svakako u krugu najvažnijih koje je taj propis donio. Unutar samog novog koncepta neimovinske štete autor se zadržava (i analizira ih, uz određene primjedbe i prijedloge de lege ferenda) samo na tri nova rješenja – jedno je pitanje dospjelosti, drugo prometnosti i treće pravo i pravne osobe na naknadu neimovinske štete.

Ključne riječi
neimovinska šteta; odgovornost; dospjelost; prometnost; aktivna legitimacija

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147366