D. LAPAŠ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Odgovornost “ustaničkih i drugih pokreta” za međunarodne zločine: članak 10. Nacrta članaka o odgovornosti država s osvrtom na presudu Međunarodnog suda za genocid (Hrvatska protiv Srbije)

Davorin Lapaš, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

Responsibility of “insurrectional and other movements” for international crimes: article 10 of draft articles on responsibility of states in regard to the icj judgment in the “genocide case” (croatia v. Serbia)

Davorin Lapaš, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb

 

Rad se bavi analizom međunarodnopravnog položaja ustaničkih kao i drugih, primjerice oslobodilačkih pokreta u suvremenom međunarodnom pravu, ali i pitanjima njihove odgovornosti za međunarodno protupravne čine, posebice u kontekstu tumačenja i primjene odredbi članka 10. stavaka 1. i 2. Nacrta članaka o odgovornosti država za međunarodno protupravne čine, koji je izradila Komisija Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo 2001. godine. Pritom rad analizira primjenu navedenih odredbi u presudi Međunarodnog suda iz 2015. u sporu o primjeni Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida između Hrvatske i Srbije, razmatrajući moguće temelje međunarodnopravne odgovornosti za takve protupravne čine, počevši od “pripisivosti”, sukcesije odgovornosti sve do objektivne odgovornosti države u slučaju neuspjeha takva pokreta.

 

Ključne riječi: “ustanički i drugi pokreti”, međunarodno protupravni čini, pripisivost, sukcesija odgovornosti, objektivna odgovornost države