GREGOR DUGAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Podjela udjela u društvu kao posljedica diobe bračne stečevine

Prof. Gregor Dugar ; Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana, Slovenija

 

Division of an Equity Stake in a Company Due to Division of Common Property of the Spouses

 

Gregor Dugar ; Faculty of Law, University of Ljubljana, Poljanski nasip 2, Ljubljana, Slovenia

 


Prema slovenskom je obiteljskom pravu imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine ipso iure bračna stečevina bračnih drugova. Bračni drugovi ne mogu se dogovoriti drukčije bračnim ugovorom. Zbog toga su članska prava u trgovačkim društvima koja bračni drugovi dobiju iz bračne imovine ipso iure bračna stečevina. U slovenskoj teoriji i praksi nema dileme da to vrijedi za društva kapitala. Sporno je mogu li i članska prava u društvu osoba biti bračna stečevina. Prema našem mišljenju članska prava u društvu osoba mogu biti, kao u slučaju društva kapitala, bračna stečevina bračnih drugova.
Udio u trgovačkom društvu, koji je bračna stečevina, prema obiteljskom se pravu dijeli u slučaju razvoda braka. U Sloveniji je u registar trgovačkih društva upisan samo jedan bračni drug, iako je udio u trgovačkom društvu bračna stečevina. Upisani bračni drug, koji u tom društvu radi, može misliti da je udio u trgovačkom društvu isključivo njegov i zato ga želi isključiti iz diobe bračne stečevine. To se uglavnom događa u društvima kapitala s jednom osobom, a ona su vrlo česta u slovenskoj gospodarskoj praksi. Pravna sredstva neupisanog bračnog druga u slučaju kada upisani bračni drug obustavi udio u trgovačkom društvu pri diobi bračne stečevine ovisi o načinu kako je upisani bračni drug to napravio. Ako je upisani bračni drug prenio vlasništvo na udjelu u trgovačkom društvu trećoj osobi, neupisani bračni drug može taj pravni posao pobijati ako treća osoba nije postupala u dobroj vjeri. Ako je upisani bračni drug prenio imovinu ili gospodarske aktivnosti trgovačkog društva na drugo trgovačko društvo, neupisani bračni drug može tužiti upisanog bračnog druga samo za odštetu.

 

Ključne riječi
brak; bračna stečevina; podjela bračne stečevine; trgovačko društvo; udio u trgovačkom društvu

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181839