H:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVA, NADZORNIH ODBORA I PROKURISTA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Hrvoje Vojković, dipl. iur.                                                                                          
 
Osiguranja od profesionalnih odgovornosti smatraju se najmlađom vrstom osiguranja. Njihova široka paleta raste takoreći iz dana u dan jer sve veći dio profesionalaca želji formirati osigurateljnu zaštitu za svoje poslovno djelovanje. Neke od profesionalnih odgovornosti proglašene su intencijom zakonodavca obveznima da ih se  osigura od odgovornosti, već kao preduvjet za obavljanje određene profesije (arhitekti, odvjetnici, revizori, javni bilježnici...) Međutim, postoji još poveći popis profesija za koje zakonodavac nije do sada prepoznao potrebu da i za njih osiguranje od odgovornosti bude obvezno. Među takva dobrovoljna osiguranja od odgovornosti spada i najnovije - osiguranje od odgovornosti članova uprave i nadzornih odbora te prokurista d.d. i d.o.o. Tom vrstom osiguranja pruža se osigurateljna zaštita za propuste ili pogreške koje se mogu dogoditi za vrijeme vođenja i upravljanja društvom čak i unatoč dužnoj pažnji u postupanju. Polazeći od toga da ako nemaju osigurateljnu zaštitu, članovi uprava za takve propuste odgovaraju vlastitom imovinom, u ovom radu raspravljamo o osnovama odgovornosti članova uprava, nadzornih odbora te prokurista i o modalitetima njihovog osigurateljnog pokrića.
 
Ključne riječi: osiguranje od odgovornosti, odgovornost članova uprave, odgovornost nadzornog odbora, odgovornost prokurista, unutarnja odgovornost, vanjska odgovornost
 
Puni tekst članka dostupan je na