IRENA KLEMENČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

POREZ NA IZLAZAK TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZ ZEMLJE

 

Irena Klemenčić, dipl. iur., Institut za javne financije, Smičiklasova 21, Zagreb;

irena.klemencic@ijf.hr

 

EXIT TAX ON CORPORATIONS

 

Irena Klemenčić, LL. M., Institute of Public Finance, Smičiklasova 21, Zagreb;

irena.klemencic@ijf.hr

 

 

Globalizacijom tržišta javila se potreba preseljenja sjedišta koja ovisi o načinu kako države određuju rezidentnost trgovačkih društava. Ako je prijenos sjedišta moguć, trgovačko društvo prije napuštanja države mora podmiriti porezne obveze koje ima prema državi porijekla plaćajući porez na izlazak trgovačkih društava iz zemlje. Primjena tog poreznog oblika u praksi dovodi do prijepornih situacija kojima se bavio Sud EU-a razmatrajući ih u kontekstu slobode poslovnog nastana. Slijedom navedenoga, u radu se uvodno razmatra pojam poreza na izlazak iz zemlje, koji je u svojoj naravi porez na kapitalne dobitke. Slijedi pregled sustava određivanja rezidentnosti trgovačkih društava, analiza prakse Suda EU-a i pregled načina određivanja poreza na izlazak iz zemlje u nacionalnim pravnim sustavima.

 

Ključne riječi: porez na izlazak iz zemlje, rezidentnost trgovačkih društava, porez na kapitalni dobitak, sloboda poslovnog nastana