PROF. DR. SC. A. KORAĆ GRAOVAC, A. ČULO, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom - novi pristup shvaćanju prava osoba s duševnim smetnjama
 
Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
Anica Čulo, dipl. iur.
 
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom donijela je, na međunarodnoj razini, novi pristup pravima osoba s invaliditetom i obvezala države stranke na promjene i na pravnoj i na političkoj razini. Republika Hrvatska ju je ratificirala i na taj način zasigurno dovela u nesklad propise o skrbništvu s njezinim zahtjevima. U radu autorice, nakon prikaza relevantnih odredaba Konvencije i Fakultativnog protokola, preispituju ponajprije obiteljskopravnu razinu zaštite ljudskih prava osoba lišenih poslovne sposobnosti, koje kao osobe s invaliditetom podliježu zaštiti ove Konvencije, te predlažu smjer promjena instituta skrbništva.
 
Ključne riječi: Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; osobe s duševnim smetnjama; ljudska prava; skrbništvo; lišenje poslovne sposobnosti
 
Cijeli tekst dostupan na: