PETRAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
RECEPCIJA ULPIJANOVE DEFINICIJE PRAVEDNOSTI U HRVATSKIM SREDNJOVJEKOVNIM IZVORIMA

PROF. DR. SC. MARKO PETRAK

 

          Cilj rada jest analizirati recepciju znamenite Ulpijanove definicije pravednosti (iustitia) u hrvatskim srednjovjekovnim izvorima. Kako bi se što preciznije odredilo značenje navedene definicije u odnosnom razdoblju, autor prethodno raščlanjuje njezino izvorno značenje u klasičnom rimskom pravu, s posebnim osvrtom na njezine idejne temelje u antičkoj filozofskoj predaji. U središnjem dijelu rada autor ponajprije analizira istaknuti položaj navedene definicije i njezinih parafraza u proemijima nekolicine srednjovjekovnih dalmatinskih i istarskih statuta, uspoređujući u njima sadržane koncepcije pravednosti s koncepcijama elaboriranim u djelima glosatora. Istim postupkom raščlanjena su i navođenja Ulpijanove definicije pravednosti i njezinih elemenata u kontinentalnoj Hrvatskoj, na koje od sredine 13 st. nailazimo u kraljevskim i banskim ispravama. U posljednjem dijelu rad, autor analizira shvaćanje Ulpijanove definicije pravednosti u prologu Werböczyjeva Tripartita.

Ključne riječi: Ulpijan, pravednost, rimsko pravo, srednji vijek, Hrvatska

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445