GALLI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
KASETNO STRELJIVO - PREDRASUDE ILI STVARNA PRIJETNJA

MR. SC. TOMA GALLI

 

Osnovni je cilj ovog rada rasvijetliti pravne i moralne dvojbe uporabe kasetnog streljiva te predvidjeti daljnji razvoj glede mogućnosti međunarodnopravnog uređenje tog pitanja. Nakon uvoda o trenutačnim odnosima na području razoružanja i kontrole naoružanja, ukratko su opisani najpoznatiji slučajevi masovne uporabe kasetnog streljiva, s naglaskom na njegove užasavajuće učinke. Slijedi prikaz neuspješnih napora usmjerenih na međunarodnopravno uređenje tog problema, uz prikaz postojećih definicija kasetnog streljiva i raspravu o mjerodavnim načelima i pravilima međunarodnog humanitarnog prava primjenjivim na kasetno streljivo. Na kraju rada opisana je nova inicijativa u svezi s kasetnim streljivom te iznesena stajališta Republike Hrvatske prema tom aktualnom pitanju.  

Ključne riječi: Deklaracija iz Osla, eksplozivni ostatci rata, kasetno streljivo, Konvencija o konvencionalnom oružju, Protokol I. uz Ženevske konvencije iz 1949. 

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445