ERENT SUNKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO U ANTIČKO DOBA - ATENA U RAZDOBLJU DEMOKRACIJE

DR. SC. ZRINKA ERENT SUNKO

 

            Ovaj rad propituje ekonomsko ponašanje i djelovanje ekonomske logike u antičkoj Ateni koju, ponajviše zbog djelovanja predstavničkih tijela, tj. demokratskog uređenja, najlakše uspoređujemo sa suvremenim državama. Gospodarstvo i poduzetništvo danas su česta tema, no za rješenje problema kojih se ona dotiče rijetko se rješenja pronalaze u povijesti. Mjere koje su državni organi u gospodarstvu proveli (npr. Solonove promjene) i (Ksenofontov) plan gospodarske obnove koji je uključivao i spregu države i poduzetnika u Ateni svojom "začuđujućom modernošću" ne samo da čine povijesni most već, čini se, mogu potvrditi tezu ovog rada da su već tada ljudi razmišljali u skladu s ekonomskim zakonitostima te da je djelovala ekonomska logika u ponašanju ljudi, države i ekonomije u cjelini.

            Ključne riječi: gospodarstvo, poljoprivreda, obrt, trgovina, dualna ekonomija, protekcionizam, poduzetništvo, javno-privatno partnerstvo

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445