MAJSTOROVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Posredovanje prije razvoda braka: hrvatsko pravo i europska rješenja

Mr. sc. Irena Majstorović:


Institut posredovanja između bračnih drugova u vezi s razvodom braka bitno je izmijenjen promjenama hrvatskog obiteljskog zakonodavstva 2003. godine. S ciljem pojašnjenja važećih rješenja i njihova značenja, u radu se prvo analizira razvoj instituta od njegova uvođenja u naš pravni sustav te se zatim prikazuju relevantne zakonske odredbe. Također, razmotrena su i rješenja na europskoj razini, odnosno relevantni dokumenti i inicijative Vijeća Europe i Europske unije. I konačno, nastoji se odgovoriti na ključna otvorena pitanja o postupku posredovanja, koja uključuju status, usavršavanje i financiranje posredovatelja, status djece tijekom postupka te razmišljanja o nužnoj promjeni općeg poimanja postupka posredovanja.


Ključne riječi: posredovanje između bračnih drugova, posredovatelj, razvod, hrvatsko pravo, Vijeće Europe, Europska unija