PERIN TOMIČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Kolizijskopravni aspekti bračnih stvari u Europskoj uniji - nadležnost,priznanje i mjerodavno pravo

Iva Perin Tomičić

Autor daje pregled propisa Europske unije kojima se regulira međunarodnoprivatnopravna problematika bračnih predmeta u EU. Pri tome pokazuje kako se dosadašnja regulacija ovih pitanja odnosila tek na pravila o određivanju nadležnosti i priznanja. Osobito se razlaže problematika nepostojanja harmonizacije pravila o određivanju mjerodavnog prava za razvod braka na nivou Unije. Naime, postojeće odredbe o nadležnosti za razvod braka negativno djeluju na pravnu sigurnost, predvidljivost rezultata, te istodobno stimuliraju forum shopping i forum racing. Autor ukazuje na brojne prednosti harmonizacije pravila o određivanju mjerodavnog prava na nivou Unije u smislu prevladavanja navedenih problema. Pri tome se osobito vodi računa o rješenjima predviđenim Zelenom knjigom o mjerodavnom pravu za razvod braka i nadležnosti (14.06.2005.), te prijedlogu Uredbe kojom se mijenjaju odredbe Brussel IIbis uredbe glede nadležnosti i kojom se uvode odredbe o mjerodavnom pravu za bračne predmete (17.07.2006.).

 

Ključne riječi: međunarodno privatno pravo, bračni predmeti, razvodi braka, nadležnost, priznanje, mjerodavno pravo