BURAZIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
SREDSTVA OVRHE KAO VRSTA GRAĐANSKOPRAVNE SANKCIJE (sa stajališta opće teorija i filozofije prava)

Luka Burazin, dipl. iur.

 

SREDSTVA OVRHE

KAO VRSTA GRAĐANSKOPRAVNE SANKCIJE

(sa stajališta opće teorije i filozofije prava)

 

U radu se analizira problem građanskopravne sankcije, s posebnim osvrtom na slučaj počinjenja građanskog delikta prouzročenja štete. Kritizirajući uobičajeno shvaćanje o popravljanju štete kao vrsti građanskopravne sankcije, iznose se dva teorijska shvaćanja o građanskopravnoj sankciji: Kelsenovo shvaćanje o ovrsi kao generalnoj građanskopravnoj sankciji i Dikino shvaćanje o sredstvima ovrhe kao specijalnim građanskopravnim sankcijama. Također, razmatra se i mogućnost uklapanja teze o sredstvima ovrhe kao vrsti građanskopravne sankcije u hrvatski teorijskopravni sustav (opći i pozitivnopravni).

Ključne riječi: građanskopravna sankcija, popravljanje štete, ovrha, sredstva ovrhe, opća teorija prava