MOROVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
ANTITRUSTOVSKO ZAKONODAVSTVO KAO INSTRUMENT EKONOMSKE POLITIKE

Mr. sc. Helena Morović

Antitrustovsko zakonodavstvo, odnosno pozitivno pravo kojim se regulira kompletno područje zaštite tržišnog natjecanja, iznimno je važno u funkcioniranju tržišnog gospodarstva. Za Republiku Hrvatsku od presudnog je značenja u okviru pregovora s EU te se kao takvo nameće kao nužno za raspravu, kako u samoj praksi, tako i u akademskim krugovima. Osvrt na zakonodavni okvir hrvatskog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2003. kao i na sve relevantne smjernice EU, koje bi morale u dogledno vrijeme biti implementirane u nacionalno zakonodavstvo, pravna su bit ovoga članka. S druge strane, vrijedno je analizirati o kakvoj je zapravo makroekonomskoj pozadini riječ u ovom problemu te na koji način ekonomske veličine ponovo daju srž i temelj za oblikovanje i primjenu pravne norme.

Ključne riječi: antitrustovsko zakonodavstvo, Europska unija, monopolistički položaj, diskriminacija cijena