DJULABIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
POVELJE JAVNIH SLUŽBI: POKUŠAJ PODIZANJA KVALITETE JAVNE UPRAVE I JAČANJA ULOGE GRAĐANA

Vedran Đulabić, dipl. iur.

U radu se analizira specifična inicijativa uvođenja javnih povelja kao posebno područje u sklopu menadžerskih reformi javne uprave koje se provode u zadnjem kvartalu 20. stoljeća. Ta je inicijativa dovela do razvoja povelja javnih službi kao posebnog instrumenta koji treba poslužiti podizanju kvalitete javne uprave i jačanju uloge građana. U radu se posebno analiziraju pitanja promijenjene uloge građanina koji se promatra kao potrošač usluga javne uprave, definiranja kvalitete javne uprave, razlike između javnog i privatnog sektora te pitanje pravne naravi javnih povelja. Također, poseban naglasak stavlja se na službe od općeg interesa koji je izgrađen u okviru Europske unije. Drugi dio rada razmatra mogućnost uvođenja povelja javnih službi u upravni sustav Republike Hrvatske, analizira prepreke i mogućnosti takve inicijative te posebno razmatra ulogu politički odgovornog vrha uprave u procesu uvođenja takvih dokumenata u hrvatski upravni sustav.

Ključne riječi: javna uprava, povelje javnih službi, javni menadžment, upravne reforme, službe od općeg interesa, hrvatska uprava