BUKLIJAS:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME KAO ATIPIČAN UGOVOR

Prof. dr. sc. Boris Buklijaš

Autor u ovome radu obrađuje aktualna pitanja sve češćeg zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme. Pa iako ga u mnogim zemljama još uvijek zakonodavstvo, jurisdikcija i jurisprudencija drže atipičnim ugovorom radnoga prava, te izuzetkom od pravila da se ugovor o radu prvenstveno zaključuje na neodređeno vrijeme – zbog toga što on pruža bolju socijalnu sigurnost radnicima, u stvarnosti je situacija takva da ugovori o radu na određeno vrijeme po brojnosti sustižu ili čak premašuju broj zaključenih ugovora na neodređeno vrijeme. To potvrđuje komparativna analiza stanja u pojedinim europskim zemljama i Europskoj uniji u kojoj su prisutna nastojanja da se primjena ugovora o radu na određeno vrijeme svede samo na slučajeve kada je to zaista neophodno, ili ako odgovaraju najboljim interesima poslodavaca i radnika.

Ključne riječi: ugovor o radu, atipičan ugovor, radno pravo