BABIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
OGRANIČENJA IZBORA STRANOG MJESTA ARBITRAŽE PREMA ZAKONU O ARBITRAŽI I SLOBODA PRUŽANJA USLUGA U PRA

Dr. sc. Davor Babić

Prema čl. 3. st. 2. Zakona o arbitraži, u sporovima bez međunarodnog obilježja i u sporovima za koje je propisana isključiva nadležnost sudova Republike Hrvatske može se ugovoriti arbitraža u Hrvatskoj, ali ne i u inozemstvu. Ta odredba ograničava pristup stranim arbitrima, arbitražnim institucijama i drugim pružateljima usluga u arbitraži i stoga je protivna odredbama Ugovora o EZ o slobodi pružanju usluga. Tijekom priprema za stjecanje članstva Hrvatske u Europskoj uniji, od tog ograničenja trebalo bi odustati i izmijeniti Zakon o arbitraži tako da se i u tim vrstama sporova dopusti arbitraža u inozemstvu. Obveze u tom pogledu proizlaze i iz odredaba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2001.

Ključne riječi: arbitraža, europsko pravo, sloboda pružanja usluga