SIKIRIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Uredba vijeća (EZ) br. 1347/2000 od 29. svibnja 2000. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bra

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Uredbom vijeća (EZ) br. 1347/2000 od 29. svibnja 2000. ujednačuju se pravila o izravnoj nadležnosti država članica Europske Unije u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti za zajedničku djecu bračnih drugova, predviđa automatsko priznanje odluka donesenih u tim predmetima, neposredan upis stranih statusnih odluka u građanskopravne registre države priznanja i određuju osnove postupka za proglašenje ovršnim u državi priznanja.

Autor obrazlaže odredbe Uredbe o priznanju i ovrsi i uspoređuje ih s propisima hrvatskog međunarodnog procesnog prava o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka te ističe bitne razlike. Uredba se može primijeniti i na hrvatske parnične stranke.

Odredbe o polju primjene i o nadležnosti obrazložene su u Zborniku 6/2003.

Ključne riječi: međunarodno privatno pravo, priznanje i ovrha stranih odluka, bračni sporovi, roditeljski odnosi, Europska Unija