PERNEK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Transferne cijene : problematika i neovisno tržišno načelo (Arm's length Principle)

Prof. dr. sc. France Pernek, mr. sc. Uroš Rožić

Autori u prilogu obrađuju aktualnu problematiku s područja oporezivanja na globalnom tržištu, i to transfernih cijena u povezanosti s neovisnim tržišnim načelom. Na primjeru Slovenije prikazuju teškoće u djelovanju sustava transfernih cijena i implikacije toga sustava s ciljem sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza. Autori detaljno obrađuju neovisno tržišno načelo, karakteristike povezanih osoba i transakcijske metode. Svoj prilog zaključuju konstatacijom da klasične odnosno tradicionalne transakcijske metode na globalnom tržištu nisu uporabljive te prikazuju dva koncepta transakcijskih metoda: globalnu metodu i metodu ponderiranih prosječnih troškova kapitala. Kao kratkoročno rješenje autori predlažu uvođenje pravila najbolje metode prema primjeru američkog uređenja, što je prema njihovu mišljenju jedino rješenje u okviru neovisnog tržišnog načela. Na ravnini EU pak autori vide rješenje u uvođenju modela europskog korporacijskog poreza – EUCIT.

Ključne riječi: upute OECD-a o transfernima cijanama za multinacionalke i porezne vlasti, međunarodno oporezivanje, transferne cijene, neovisno tržišno načelo, uporedna studija, povezane osobe, transakcijske metode