MATANOVAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nasljeđivanje autorskog prava

Romana Matanovac, dipl. iur.

U radu se govori o nasljeđivanju autorskog prava kako je ono uređeno novim Zakonom o nasljeđivanju i novim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. S obzirom na važnu ulogu autorskih djela kao kulturnih, umjetničkih, znanstvenih i općenito civilizacijskih vrijednosti na kojima počiva razvoj društva, naglašava se socijalna uloga nasljeđivanja autorskog prava i njegov izrazito privatnopravni karakter. Posebno se obrađuje zakonsko i oporučno nasljeđivanje autorskog prava te nasljeđivanje autorovih moralnih prava. Pri tome se upućuje na novosti iz obaju zakona. Posebno se upućuje i na novosti u uređenju instituta nasljedničke zajednice i položaju autorskog prava u nasljedničkoj zajednici kao i na novo uređenje učinaka pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju i njihovoj refleksiji na nasljeđivanje autorskog prava. U radu se pojašnjava monistička teorija na kojoj se temelji novo autorskopravno uređenje te u svezi s monističkom teorijom prenosivost autorskog prava za slučaj smrti kao i neprenosivost autorskog prava među živima.

Ključne riječi: autorsko pravo, nasljeđivanje, autorova moralna prava, osnivanje prava iskorištavanja