IVICEVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
O PRAVNOJ PRIRODI INSTITUTA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM U POREDBENOM I HRVA

Mr. sc. Elizabeta Ivičević

Nakon uvodnih razmatranja pravne prirode i kriminalnopolitičkog značaja instituta oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom, rad sadrľava poredbenopravni pregled uređenja pravne prirode i nekih značajki tog instituta u francuskom, talijanskom, Njemačkom, austrijskom i engleskom pravu te pravu Sjedinjenih Američkih Drľava, kao i razmatranje posebne kaznenopravne mjere oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom u hrvatskom pravu. Zaključno su poredbeno-kritički analizirane temeljne značajke kaznenopravnog i građanskopravnog modela oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom.

Ključne riječi: imovinska korist stečena kaznenim djelom, oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom, kaznenopravne mjere