GRGUREV:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Diskriminacija na temelju tjelesnih ili duševnih poteškoća u radnom pravu

Mr. sc. Ivana Grgurev

Mnogi su međunarodni pravni instrumenti i nacionalna zakonodavstva koji zabranjuju diskriminaciju na temelju tjelesnih ili duševnih poteškoća pri zasnivanju i tijekom trajanja radnog odnosa. Međutim, ta zabrana najčešće ostaje na deklaratornoj razini. Brojnost nezaposlenih osoba s tjelesnim ili duševnim poteškoćama upućuje na probleme u provedbi zajamčenih prava.

U radu se posebna pažnja posvećuje visokim standardima u pogledu zaštite osoba s tjelesnim ili duševnim poteškoćama u radnom pravu Sjedinjenih Američkih Država, začecima zabrane diskriminacije tih osoba u pravu Europske unije, a ujedno se i kroz kritiku odredaba našeg radnopravnog zakonodavstva predlažu rješenja kojima bi se u našem pravu poboljšao radnopravni položaj tih osoba.

Ključne riječi: diskriminacija, tjelesne ili duševne poteškoće, pozitivne mjere, razumna prilagodba