ZAJC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Fiducijarne obveze direktora i/ili menadžera dionickih društava: osvrt na pravni sustav SAD

Doc. dr. sc. Katarina Zajc

U ovom su članku prikazane fiducijarne obveze, obveza dužne pažnje i obveza lojalnosti, kao odgovor na učinke djelovanja uzrokovane razdiobom vlasništva i nadzorom u dioničkim društvima. Budući da u većini dioničkih društava dioničari nisu istovremeno i direktori, a direktori i/ili menadžeri obično imaju više i bolje podatke o dionickom društvu i okolnostima poslovanja od dioničara, postavlja se pitanje koje bi mehanizme trebalo koristiti kako bi se uskladili ciljevi i interesi dioničara i menadžera i/ili direktora. Fiducijarne obveze su, nametanjem određenih vrsta ponašanja menadžerima i/ili direktorima, takvi mehanizmi. S obzirom da upravljanje dioničkim društvima i fiducijarne obveze nisu dovoljno razvijeni u tranzicijskim zemljama, članak daje pregled razvoja obveze dužne pažnje i obveze lojalnosti u SAD i neke preporuke menadžerima i/ili direktorima, kojima bi se moglo unaprijediti upravljanje dioničkim društvima u zemljama u tranziciji.

Kljucne rijeci: fiducijarne obveze, obveza dužne pažnje, obveza lojalnosti, upravljanje dioničkim društvima, pravilo poslovne prosudbe