SARAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Obveze mandanta iz ugovora o nalogu u rimskom pravu

Doc. dr. sc. Mirela Šarac

U radu se ponajprije obrađuje pitanje naknade štete ili gubitaka koje mandatar moľe eventualno pretrpjeti izvršavajući preuzeti nalog. Nedvojbeno je da je mandant obvezan naknaditi mandataru određene troškove, gubitke i štetu u skladu s načelom “ne damno adficiatur is qui suscipit mandatum”. Problem se javlja kod pitanja opsega njegove odgovornosti, posebno za štetu nastalu uslijed kazusa. Glede tog problema ne postoji jedinstveno mišljenje ni kod rimskih pravnika niti u suvremenoj romanistickoj znanosti. Nakon analize najvaľnijih rimskih vrela autorica je došla do zaključka da navedeno načelo u rimskom pravu nije vrijedilo općenito, nego se mandantova odgovornost procjenjivala s obzirom na krivnju ugovornih strana i način na koji je šteta nastala.

Ključne riječi: obveze, mandant, mandatum, rimsko pravo