OKLOPCIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Odluka o odcjepljenju Kvebeka: ustavnopravni i međunarodnopravni aspekti

Mr. sc. Zoran Oklopčić

U ovom se radu raspravljalo o Odluci o odcjepljenju Kvebeka s pozicije ustavnog i međunarodnog prava. Prema Odluci, jednostrano odcjepljenje Kvebeka je neustavno te zahtijeva upuštanje u pregovore o odcjepljenju u dobroj vjeri. Sudionici pregovora bit će svi sudionici u federaciji koji imaju legitiman interes u pitanju odcjepljenja Kvebeka. U radu se tvrdi da argumentacija Suda odgovara Sunsteinovom konceptu nepotpunog teoriziranja čime se pridonijelo ostvarenju konsenzusa oko temeljnih načela kanadskog ustavnog poretka. Međunarodnopravni aspekt odluke naglašava da Kvebek uľiva interno pravo na samoodređenje. Buduci da svoje pravo na samoodređenje u potpunosti uľiva unutar kanadske federacije Kvebek nema pravo na eksterno samoodređenje, odnosno na jednostrano proglašenje drľavne samostalnosti.

Većina političkih promatrača slaľe se da je Odluka o odcjepljenju igrala određenu ulogu u smirivanju političke situacije u odnosima na relaciji Kanada – Kvebek – domorodački narodi.

Ključne riječi: odcjepljenje, samoopredjeljenje naroda, Kvebek, Kanada, federalizam, ustavnost, ustavna dužnost pregovora