GARASIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Osobna uprava stečajnog dužnika

Mr. sc. Jasnica Garašić

U radu se analiziraju pretpostavke za određivanje i obustavu osobne uprave stečajnog dužnika, te odredbe koje uređuju pravni položaj stečajnog duľnika, stečajnog povjerenika i organa vjerovnika u stečajnom postupku s osobnom upravom, a s ciljem davanja odgovora na pitanje je li pri zakonskoj izradi instituta osobne uprave u stečajnom postupku u dovoljnoj mjeri došla do izražaja vjerovnička autonomija odnosno jesu li vjerovnički interesi u dovoljnoj mjeri zaštićeni.

Ključne riječi: stečajni postupak, osobna uprava stečajnog dužnika, stečajni povjerenik, vjerovnička autonomija, pravo na žalbu u stečajnom postupku