prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc.
Zlata Đurđević

Zlata Đurđević je redovita profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2007. predstojnica  Katedre za kazneno procesno pravo. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2003. na temu "Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije". Nakon vježbeničkog staža na Županijskom sudu u Zagrebu, u prosincu 1994. položila je pravosudni ispit. Posebna područja interesa su kazneno procesno pravo, kazneno pravo Europske unije, ljudska prava i psihijatrijsko pravo. Govori engleski i njemački jezik, a pasivno se služi francuskim jezikom. Dobitnica je nekoliko međunarodnih stipendija među kojima su Njemačka akademska stipendija DAAD, Austrijska stipendija ÖAD te Fulbrightova stipendija. Potpredsjednica je Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo, članica upravnog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (www.pravo.hr/hukzp), kontakt osoba Akademskoj mreži za europsko kazneno pravo Europske unije (ECLAN, www.eclan.eu). Članica je Državnoodvjetničkog vijeća i Povjerenstva za azil Republike Hrvatske. Voditeljica pet znanstveno-istraživačkih projekata.

Od 2009. je članica izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP, www.penal.org). U 2009/2010 je gošća predavačica na Berkeleyu, Sveučilište u Kaliforniji, SAD. Izlagala na više od trideset seminara i konferencija u zemlji i inozemstvu. Objavila je pet knjiga te preko trideset znanstvenih članka u domaćim i stranim publikacijama.

 

Bibliografije s punim tekstovima radova:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=218116

http://knjiznica.pravo.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=010000000199990&id=0960124074

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1992

Godina magistriranja: 1997

Godina doktoriranja: 2003

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 321
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
Katedra/služba:
Kazneno procesno pravo
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

 

Na dodiplomskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu:

Kazneno procesno pravo

Kazneno pravo Europske unije

Human Rights and Criminal Justice

Pravo i psihijatrija

Simulacija suđenja iz ljudskih prava

 

Na specijalističkim i doktorskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu:

Europsko kazneno pravo

Kaznena odgovornost pravnih osoba

Zaštita ljudskih prava u Europi

Europski sud za ljudska prava

Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama

 

Specijalistički studij “Medicina i pravo“ Pravni fakultet Sveučilište u Splitu

Medicina i kazneni postupak

 

Drugo

Predavačica na Ljetnoj školi ljudskih prava, Novi Vinodolski od 2008.


Izabrani projekti

 

Znanstveno-istraživački projekti

 

Voditeljica:

1. Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

    - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH odobrilo 2006. godine.

2. Defence rights during the pre-trial criminal proceedings – best practice and effective lawyer emergency services

    - u suradnji s Austrijskom udrugom branitelja, Europskom udrugom branitelja te Pravnim fakultetima Sveučilišta u Beču, Grazu i Ljubljani; projekt Europske komisije, opća uprava 'Pravda, sloboda, sigurnost'

3. Euroneeds

    - u suradnji s Max Planck Institutom za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka, projekt o potrebi ustanovljavanja Europskoj javnog tužitelja; Hercul program Europske komisije

4 Bridging the Gap: Civil Society Promoting Access to Justice for People with Mental Disabilities in Croatia, CARDS 2003/2004

5. Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests: EU Fraud

    - ispred Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo u suradnji s Austrijskom udrugom; projekt Europske komisije, Ured za borbu protiv prijevare Europske komisije (OLAF);  rezultat projekta je međunarodna konferencija u Dubrovniku 2005. i zbornik radova.

Istraživačica na projektima:

1.         Short-term expert for legal issues, PHARE 2006 - PROJECT “Developing the readiness to implement SIS II” , 2009

- Report on the implementation of SIS II legal framework in Croatia in the field of criminal justice system

2.         Prethodni kazneni postupak u Republici Hrvatskoj (voditelj: prof. dr. Davor Krapac)

3.         European Arrest Warrant Project, EU projekt, The T.M.C. Asser Instituut, Istraživanje o implementaciji i primjeni okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu u državama EU i državama kandidatkinjama, Stvaranje mreže stručnjaka. 2005-2006

4.         Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje (voditelj: prof. dr. Ivo Josipović)

5.         Novi hrvatski pravni sustav koji se provodi na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

6.         Izgradnja novog kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske (voditelj: prof. dr. sc. Željko Horvatić, 1995-1997)