Ured za međunarodnu suradnju

E-mail: imo@pravo.hr

Jelena Tadić Cegnar, mag. iur.

Marija Gudelj Racich, mag. educ. philol. ital.