Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju nalazi se u glavnoj zgradi fakulteta na Trgu Republike Hrvatske 14, na prvom katu u sobama broj 18 i 19 te je dostupan za opće upite vezane uz pitanja međunarodne suradnje.

Sati primanja za studente: soba 19, pon-pet 10.00-12.00

Sastanci se iznimno mogu dogovarati i izvan radnog vremena porukom e-pošte ili telefonski.

Upiti u pogledu Erasmusa i drugih pitanja koja se tiču međunarodne suradnje: imo@pravo.hr

 

VAŽNO: KONZULTACIJE TRENUTNO MOGUĆE JEDINO PREKO EMAIL PORUKA: imo@pravo.hr .

 

Voditeljica Ureda

Andrea Ohnishi, mag.iur. 

 

Stručna suradnica za poslove međunarodne suradnje (odlazni studenti)
Sandra Belko Leović, prof.