Studentski zbor

Studentski zbor Pravnog fakulteta predstavničko je tijelo studenata koje je oformljeno s ciljem očuvanja studentskih prava i doprinosa aktivnijem studentskom životu. Članovi se biraju svake dvije godine kada studenti na izborima izravno odabiru svoje buduće predstavnike. Kandidirati se može student koji želi aktivno doprinijeti radu i općem boljitku studenata i fakulteta. Nakon izbora se ustrojava Skupština iz koje proizlazi Predsjedništvo te se biraju predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću. U radu pomažu odbori u čiji su rad pozvani svi studenti s interesima vezanima za djelovanje konkretnog odbora. Formalnosti o izborima i radu Studentskog zbora propisane su Statutom (https://www.pravo.unizg.hr/studenti/studentski_zbor/akti) no suštinski cilj je komunikacijom i pregovorima potaknuti integraciju i suradnju kako između samih studenata, tako i između studenata i profesora.