Budućnost i karijera

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pruža najkvalitetnije obrazovanje pravnika u Republici Hrvatskoj, s tradicijom koja seže gotovo 250 godina u prošlost, ali uz prihvaćanje svih modernih tehnika učenja i načina komunikacije s našim studentima. Naši nastavnici sudjeluju u kreiranju hrvatskih zakona i javnih politika i osiguravaju studentima kreativan spoj teorije i prakse. Njihova međunarodna suradnja osigurava i njihovu upoznatost sa svim kvalitetnim trendovima u obrazovanju pravnika u Europi i svijetu.

Svoju tvrdnju da smo najkvalitetnija ustanova na području pravnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj temeljimo na sljedećim činjenicama: od četiri hrvatska suca na europskim sudovima u Luxembourgu i Strasbourgu naš Fakultet je dao tri, naša nastavnica postala je nezavisna odvjetnica na Sudu EU, od 13 sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske njih 10 diplomiralo je na našem Fakultetu, od 35 aktivnih sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske njih 27 diplomiralo je na našem Fakultetu, većina predsjednika visokih sudova u Republici Hrvatskoj (Visoki trgovački sud, Visoki prekršajni sud, Visoki upravni sud, Visoki kazneni sud) naši su bivši studenti, a od 10 dosadašnjih ministara pravosuđa njih 9 diplomiralo je na našem Fakultetu. Prema tome, nedvojbeno je da našim studentima osiguravamo kvalitetno obrazovanje koje im jamči uspjeh u karijeri u pravnoj struci.

U svim područjima u kojima se zapošljavaju pravnici – odvjetništvu, sudstvu, javnom bilježništvu, javnoj upravi, gospodarstvu i drugim područjima prepoznata je kvaliteta naših studenata. Međutim, obrazovanje koje nudimo omogućava široku zapošljivost i izvan pravne struke, što pokazuje niz primjera poznatih osoba koje su završile Pravni fakultet u Zagrebu. Tako kao naše bivše studente i sadašnje alumnije ističemo dva bivša predsjednika Republike Hrvatske te polovicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (od četrnaest hrvatskih Vlada, njih sedam vodili su naši bivši studenti). Naši bivši studenti istaknuti su diplomati, gospodarstvenici i znanstvenici.