PENITENCIJARNO PRAVO:
Penitencijarno pravo
Repozitorij
Obavijesti
Predavanja iz predmeta Penitencijarno pravo u zimskom semestru akademske godine 2021/22. održavat će se srijedom od 15 do 16:30 sati, u dvorani IV, Ćirilometodska 4, a započet će 6. listopada 2021.