DOKAZNA SREDSTVA U KAZNENOM POSTUPKU:
Dokazna sredstva u kaznenom postupku
Dokazna sredstva u kaznenom postupku
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166812
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Osnovni podaci
Dokazna sredstva u kaznenom postupku Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166812
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, soba 3
Literatura
OBVEZNA: D. Krapac; Kazneno procesno pravo; Institucije, Zagreb (2015), str
OBVEZNA: M. Damaška; Dokazno pravo u kaznenom postupku: oris novih tendencija; Pravni fakultet u Zagrebu (2001), str
PREPORUČENA: Strane monografije sa područja nacionalnih kaznenih procesnih prava. Student odabire jedno pravo prema svojem poznavanju stranih jezika i dogovoru s nastavnikom.; , str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Polaznici u ovom predmetu odabiru produbljivanje stečenih znanja sa dodiplomskog studija, utemeljeno na prezentaciji najnovijih razvojnih trendova u poredbenom kaznenom procesnom pravu. U njemu je sve češća primjena matematičko-analitičkih metoda statističke vjerojatnoće kao sredstva postizanja potrebnog uvjerenja o postojanju činjenica kod sudaca, oslanjanje na derivirane dokaze u postupcima za kaznena djela naglašenog značaja za državu i širu društvenu zajednicu te potreba produbljene analize dokaznih zabrana koje procesno pravo nadovezuje na nezakonito dobivanje dokaza ili na nezakonite dokaze u kaznenom postupku. U toj analizi posebno mjesto zauzima razmatranje postupaka sa tzv. ugroženim svjedocima koji imaju legitimni interes na očuvanje tjelesne, osobne i imovinske nepovredivosti ali koji interes mora biti usklađen s procesnim principima i jamstvima prava okrivljenikove obrane.

Sadržaj kolegija
Opća pitanja u vezi s dokazima i dokazivanjem: modeli izvođenja dokaza i ocjena dokaza u kaznenom postupku; račun vjerojatnoće i ocjena dokaza u kaznenom postupku, izvorni i derivirani dokazi (dokazi "iz druge ruke"), zabrana hearsaya; dokazne zabrane. Pojedini dokazi: iskaz okrivljenika, svjedoka, vještaka, isprave, tehničke snimke
Ispitni rokovi
Obavijesti