TEMELJNA PRAVA I SLOBODE U KOMPARATIVNOM USTAVNOM PRAVU:
Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 143030
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
Ispitni rokovi:
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 143030
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, konzultacije se održavaju po prethodnom dogovoru na radne dane, uz korištenje web platforme Google Meet ili Microsoft Teams.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15
Literatura
MICHAEL J. GARCIA, CAITLAIN DEVEREAUX LEWIS, ANDREW NOLAN; Constitution of the United States of America - Analysis and Interpretation; Congressional Research Service, Library of Congress (2017)
Milton R Konvitz; Fundamental Rights; Transaction Publishers (2011), str. [object Object]
William Cohen, David Joseph Danelski, David Alistair Yalof; Constitutional Law; Foundation Press (2002)
Donald P. Kommers, Russell A. Miller; The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany; Duke University Press (2012), str. [object Object]
John Bell, Professor of Public and Comparative Law and Pro-Vice-Chancellor John Bell; French Constitutional Law; Oxford University Press (1992), str. [object Object]
Martin A. Rogoff; French Constitutional Law; (2013), str. [object Object]
Djordje Gardasevic; Summer Academy "Rule of Law, Human Rights and European Union" - Book of Proceedings; Centre for SEELS (2012), str. 121-136
Opis predmeta
U pravom smislu ustavnog prava, pojam ljudskih prava i sloboda svoju punu afirmaciju doživljava upravo postizanjem kvalitete "temeljnih" ljudskih prava i sloboda, što je omogućeno tek ispunjenjem nekoliko bitnih uvjeta: napuštanjem shvaćanja da prava i slobode predstavljaju samo političke proklamacije; prihvaćanjem stajališta da su prava i slobode zaštićene kroz pravno obvezujuće norme ustavnog karaktera; prihvaćanjem pune nadzakonske pravne snage ustavnih akata u području prava i sloboda; postupnom eliminacijom "supremacije" regulacije prava i sloboda od strane zakonodavnih tijela, a u korist punog ispunjenja pravno obvezujućih ustavnih imperativa; razvojem odgovarajućih mehanizama/testova zaštite u procesima ustavnog sudovanja. U (klasičnim) zapadnim demokracijama (npr. Sjedinjene Američke Države, Francuska, Savezna Republika Njemačka), ovaj razvoj odvija se uglavnom tek u drugoj polovici 20. stoljeća, a u onim novijim (uključujući i Republiku Hrvatsku) tek posljednjih godina. Normativne posljedice razvoja takvog shvaćanja pojma ustavno zajamčenih prava i sloboda su, u listi koja svakako nije iscrpljujuća, od višestrukog značaja: prvo, one su od presudne važnosti za puno razumijevanje vrijednosne i praktične pozicije koju prava i slobode zauzimaju u (nacionalnim) ustavnim porecima (prava i slobode kao nadzakonske norme koje pravno vezuju zakonodavca); drugo, one odgovaraju na pitanje koji specifičan sadržaj se u domaćem ustavnom poretku ima smatrati sadržajem koji je zaštićen upravo kategorijom "temeljnih", a ne nekih drugih prava i sloboda; treće, one su od bitnog utjecaja i za preciziranje mogućih razlika u hijerarhiji zaštite osobnih, političkih, gospodarskih, socijalnih, kulturnih, ekoloških i drugih prava i sloboda; četvrto, one su bitne i zbog mogućih korelacija koje na taj način nastaju prema širem okruženju u kojem se također jamče prava i slobode te u okviru kojega opstoje i operiraju zasebni nacionalni ustavni poreci. Također, a oslanjajući se na činjenicu da se suvremeno shvaćanje tako opisanog pojma temeljnih prava i sloboda sasvim egzaktno može pratiti kroz analizu relevantne komparativne ustavnosudske prakse, predmet "Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu" nudi studentima izučavanje te prakse u nizu odabranih (usporedivih) primjera. Istovremeno, predmet na taj način nudi i odgovarajuću praktičnu dimenziju pravne edukacije u području komparativnog ustavnog prava (case-law study).
Ispitni rokovi
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.
Obavijesti