Odabrani diplomski radovi

Neki od odabranih diplomskih radova izrađenih pod mentorstvom članova Katedre su:

 

  1. Dora Pavković, Pandemija i ograničenja ljudskih prava – usklađenost s Europskom konvencijom o ljudskim pravima, ustavni okvir i praktični pristup Republike Hrvatske, diplomski rad obranjen 26. svibnja 2021. (mentor: izv.prof.dr.sc. Đorđe Gardašević)
  2. Igor Hlebec, Pravna analiza govora mržnje, diplomski rad obranjen 29. travnja 2021., objavljen u djelomično izmijenjenom obliku kao: Hlebec, Igor i Gardašević, Đorđe, Pravna analiza govora mržnje, Pravnik, vol. 55, br. 107, 2021., str. 9.-35. (mentor: izv.prof.dr.sc. Đorđe Gardašević)
  3. Ivan Borna Ninčević, Primat prava Europske unije ili prava država članica, diplomski rad obranjen 22. listopada 2020. (mentorica: prof.dr.sc. Biljana Kostadinov) 
  4. Danijela Kličković, Ustavnopravni aspekti prekida trudnoće u Republici Hrvatskoj u komparativnoj perspektivi, specijalistički diplomski stručni rad obranjen 23. rujna 2020. (mentorica: doc.dr.sc. Ana Horvat Vuković)
  5. Bojan Lujak, Ustavnost definiranja braka referendumskom inicijativom - primjer Kalifornije, diplomski rad obranjen 2013., objavljen u djelomično izmijenjenom obliku kao: Lujak, Bojan, Ustavnost definiranja braka referendumskom inicijativom - primjer Kalifornije, Pravnik, vol. 47, br. 94, 2013., str. 81.-108. (mentor: prof.dr.sc. Robert Podolnjak)
  6. Draško Albrecht, Razlike između američkog i europskog modela nadzora ustavnosti i zakonitosti, diplomski rad obranjen 2008., objavljen u djelomično izmijenjenom obliku kao: Albrecht, Draško i Podolnjak, Robert, Razlike između američkog i europskog modela nadzora ustavnosti i zakonitosti, Pravnik, vol. 43, br. 87, 2009., str. 25.-41. (mentor: prof.dr.sc. Robert Podolnjak)
  7. Jaša Kraus, Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država, diplomski rad obranjen 2008., objavljen u djelomično izmijenjenom obliku kao: Kraus, Jaša i Kostadinov, Biljana, Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država, Pravnik, vol. 42, br. 1, 2008., str. 51.-64. (mentorica: prof.dr.sc. Biljana Kostadinov)
  8.  Miljenko Gotovac, Autonomne zajednice u Španjolskoj, diplomski rad obranjen 2008., objavljen u djelomično izmijenjenom obliku kao: Gotovac, Miljenko i Kostadinov, Biljana, Autonomne zajednice u Španjolskoj, Pravnik, vol. 42, br. 1, 2008., str. 23.-33. (mentorica: prof.dr.sc. Biljana Kostadinov)