Ustavno pravo (temeljni predmet) - literatura

Temeljni predmet Ustavno pravo polaže se temeljem sljedeće literature:

 

OBVEZNA:


1.    Smerdel, B., Ustavno uređenje europske Hrvatske - II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne       novine, Zagreb, 2020.
2.    Ustav Republike Hrvatske, NN 85/2010 (pročišć. tekst) i 5/14 (Odluka Ustavnog suda u povodu okončanja postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provođenja državnog referenduma održanog 1. prosinca 2013., na kojem je članak 62. Ustava Republike Hrvatske dopunjen novim stavkom 2.)
3.     Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN 99/99, 29/02 i 49/02 (pročišć. tekst)

 

PREPORUČENA:


1.    Kostadinov, B., Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.), Pravni fakultet u Zagrebu, 2004.
2.    Smerdel, B., O ustavima i ljudima - uvod u ustavnopravnu kazuistiku, Novi informator, 2012.
3.    Smerdel, B.; Gardašević, Đ. (ur.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2011.
4.    Gardašević, Đ., Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima, Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014.
5.    Podolnjak, R., Neposredan izbor (grado)načelnika i župana, Stanek, 2005.
6.    Podolnjak, R., (Grado)načelnik i vijeće: novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi, Piprom, 2010.
7.    Smerdel, B., Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto (doktorska disertacija), Pravni fakultet u Zagrebu, 1986.
8.    Horvat Vuković, A., Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije, Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2015.
9.    Radna skupina predsjednika RH: Izrada stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 50 (2000) 3, str. 373.-392.

10. Podolnjak, R., Predsjednički izbori i američka demokracija - Stvaranje i evolucija elektorskog kolegija, Školska knjiga, Zagreb, 2021. 

11. Kostadinov, B.; Podolnjak, R.; Gardašević, Đ.; Horvat Vuković, A., Poredbeno ustavno pravo - dioba vlasti (Kostadinov, B. - ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.
 

Literatura propisana za sve ostale predmete u čijem izvođenju sudjeluju nastavnice i nastavnici Katedre dostupna je pod informacijama pridruženim pojedinim kolegijima - njima možete pristupiti odabirom naslova "PREDMETI" u glavnom izborniku stranice Katedre (lijevo).