prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
prof. dr. sc.
Đorđe Gardašević

Đorđe Gardašević zaposlen je kao izvanredni profesor na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, magistrirao iz polja komparativnog ustavnog prava sa specijalizacijom iz ljudskih prava na Srednjeeuropskom sveučilištu (Central European University) u Budimpešti 2000. godine te doktorirao iz područja ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2010. godine. Naslov teme magistarskog rada bio je „Nezavisnost sudstva – članak 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda“, a naslov teme doktorske disertacije „Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima“. Njegova znanstvena izlaganja, između ostaloga, uključuju sudjelovanje na VII. i IX. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (International Association for Constitutional Law – IACL: Atena, 2007., Oslo, 2014.), na XXII. i XXIII. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA: Madrid, 2012., Montreal, 2014.), na znanstvenim skupovima organiziranima od strane Europskog centra za javno pravo (European Public Law Center – EPLC) te Srednjeeuropskog udruženja za političke znanosti (Central European Political Science AssociationCEPSA), na konferencijama Inter-univerzitetskog centra u Dubrovniku, kao i na nekoliko znanstvenih skupova u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom.

Do sada je bio ili jest član Hrvatske udruge za ustavno pravo, Međunarodnog udruženja za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA) i Američkog udruženja za političke znanosti (American Political Science Association – APSA).

Vanjski je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora (10. saziv Hrvatskoga sabora).

 

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1998

Godina magistriranja: 2000

Godina doktoriranja: 2010

Na katedri od: 2005

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597-505
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 15
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

Konzultacije se održavaju na radne dane, uz prethodnu najavu na dgardase@pravo.hr. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Activism of the Croatian Constitutional Court and Covid-19: A Bridge Too Far

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2022.

Stabilnost i trajnost ustava u redovnim i izvanrednim okolnostima

Gardašević, Đorđe ; Zlatić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Pravna analiza govora mržnje

Hlebec, Igor ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Referendum i njegova ograničenja

Gardaševič, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2021.

“Business as unusual”: pandemic concentration of executive powers in Croatia

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Pandemija kao "stanje velike prirodne nepogode" i Ustav Republike Hrvatske

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Okrugli stol Primjena prava za vrijeme pandemije COVID-19

Izvanredna stanja, "velike prirodne nepogode" i promjene Ustava Republike Hrvatske

Gardašević, Đorđe
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Ustavne promjene i političke nagodbe - Republika Hrvatska između ustavne demokracije i populizma

Popular Initiatives, Populism and the Croatian Constitutional Court

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2021.

Poustavljenje hrvatskog pravnog poretka

Burazin, Luka ; Gardašević, Đorđe ; Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Pandemija i Ustav Republike Hrvatske

Gardašević, Đorđe
Stručni radovi, 2020.

Tumačenje članka 10. st. 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Gardašević, Đorđe
Stručni radovi, 2019.

Historical Events in Symbols and the Freedom of Expression: The Contemporary Constitutional Debate in Croatia

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Croatian constitutional adjudication in times of stress

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2018.

Concepts of National and Constitutional Identity in Croatian Constitutional Law

Toplak, Jurij ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

American Lessons Learned – European Future Rethought

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Govor mržnje i hrvatski ustavnopravni okvir

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2016.

Constitutional Interpretations of Direct Democracy in Croatia

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Law and State. Classical Paradigms and Novel Proposals


Uredničke knjige, 2015.

Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima

Gardašević, Đorđe
Autorske knjige, 2014.

Ljudska prava i temeljne slobode u Ustavu RH

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2014.

Razvoj kulture temeljnih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Kultura ljudskih prava

Neustavni ustavni amandmani i Ustavni sud Republike Hrvatske

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Konstitucionalizacija demokratske politike

GREAT EXPECTATIONS: THE NEW CROATIAN FREEDOM OF INFORMATION ACT

Podolnjak, Robert ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Pojam odgovornosti i izvanredna stanja

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Ustavna demokracija i odgovornost

Neposredno izabrani gradonačelnik i problem kohabitacije: Slučaj hrvatskog glavnog grada Zagreba

Podolnjak, Robert ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

The Concept of Fundamental Rights: Development, Principles and Perspectives

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Summer Academy "Rule of Law, Human Rights and European Union"

Contemporary States of Emergency

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2012.

Pojam temeljnih prava i Ustav Republike Hrvatske

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Okrugli stol: Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori

Stanja izuzetka i suvremeni terorizam

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi – Projekt MZOŠ broj 066-0661428-2502 (2007.-2011.)


Uredničke knjige, 2011.

Ustav Republike Hrvatske i 'stanja izuzetka'

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Okrugli stol "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske"

Američki egzekutivni unilateralizam i 'rat protiv terorizma'

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Transparentnost javne vlasti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2011.

Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi te sloboda okupljanja i udruživanja: čl. 9. i čl. 11. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2011.

Izvanredna stanja i ustavnopravno uređenje RH

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2011.

Decentralizacija

Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza
Autorske knjige, 2011.

Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima

Gardašević, Đorđe
Doktorske disertacije, 2010.

Nacrt Konvencije Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima

Gardašević, Đorđe
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Izvanredna stanja i odredbe Ustava Republike Hrvatske

Gardašević, Đorđe
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (1.dio)

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (2. dio)

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Demokracija kroz pravo : potrebne izmjene u zakonodavstvu: konflikt interesa, dostupnost informacija i financiranje političkih stranaka

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Drugi radovi u časopisima, 2008.

The Timing of an Emergency: the Issue of the Constitutional Moment?

Gardašević, Đorđe
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
VIIth World Congress of the International Association of Constitutional Law

Pravo na pristup informacijama u akademskoj zajednici

Gardašević, Đorđe
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
4. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Slobodan pristup informacijama i akademska zajednica

Party and Campaign Finance in Croatia

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Poglavlja u knjigama, 2007.

The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development

Smerdel, Branko ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Pravo na javno okupljanje prema čl. 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Gardašević, Đorđe
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Pravo na pristup informacijama – temelj sustava demokratičnosti moderne europske države (1. dio)

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Pravo na pristup informacijama – temelj sustava demokratičnosti moderne europske države (2. dio)

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Regulacija prava na pristup informacijama

Kregar, Josip ; Gotovac, Viktor ; Gardašević, Đorđe
Autorske knjige, 2004.

Financiranje političkih stranaka: međunarodni standardi i analiza hrvatskih prilika

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Teorija prava Louisa Kaplowa i Stevena Shavella: izazov načelu pravičnosti

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Odnos prava i politike u realizaciji ljudskih prava

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2003.

Novac u politici: prijedlozi za uređenje pravila o financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja

Kregar, Josip ; Petak, Zdravko ; Gardašević, Đorđe
Autorske knjige, 2003.

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni interesi:

Ustavno pravo

Poredbeno ustavno pravo

Temeljna prava i slobode

Ljudska prava i slobode

Konstitucionalizam

Izvanredna stanja

 

Članstvo:

Hrvatska udruga za ustavno pravo (HUUP)

Međunarodno udruženje za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA)

Američko udruženje za političke znanosti (American Political Science Association – APSA)


Izabrani projekti

"Novi hrvatski pravni sustav" - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

"Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija RH u razvojnoj perspektivi" - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu