Predmeti koje izvode članovi katedre za građansko pravo

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva 2 6.0
0,0,0
INFO
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 3 6.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo - seminar 3 6.0
0,0,0
INFO
Nasljedno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Nasljedno pravo - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Obvezno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Obvezno pravo - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 3 6.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja - seminar 3 6.0
0,0,0
INFO
Stvarno pravo 1 8.0
0,0,0
INFO
Stvarno pravo - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove građanskog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove građanskog prava - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva 2 6.0
0,0,0
INFO
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Geodetsko pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Građanskopravna zaštita kulturnih dobara 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javnobilježničko pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Medicinsko pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Nasljedno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Nasljedno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Obavezno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Obvezno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Odgovornost za neispravan proizvod - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Odgovornost za neispravan proizvod - odabrane teme 3 10.0
0,0,0
INFO
Odgovornost za neispravan proizvod - odabrane teme 4 10.0
0,0,0
INFO
Pandektno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Pandektno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Posebna stvarnopravna uređenja 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo elektroničke trgovine 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo elektroničke trgovine 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 3 5.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 3 5.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva - odabrane teme 3 10.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva - odabrane teme 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 3 5.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 3 5.0
0,0,0
INFO
Pravo prostornog planiranja i urbanizma 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo prostornog planiranja i urbanizma 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo unutarnjeg tržišta EU - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo zaštite potrošača 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo zaštite potrošača 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo zaštite potrošača 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Stvarno osiguranje tražbina 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Stvarnopravno osiguranje tražbina 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Stvarno pravo 1 8.0
0,0,0
INFO
Stvarno pravo 1 8.0
0,0,0
INFO
Sustavi publiciranja prava na nekretninama 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Sustavi publiciranja prava na nekretninama 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove građanskog prava 1 6.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove građanskog prava 1 6.0
0,0,0
INFO
Ugovori u autorskom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Ugovori u autorskom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Unifikacija autorskog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Unifikacija autorskog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Unifikacija autorskog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Autorsko pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Consumer Protection 9 4.0
1,1,1
INFO
Electronic communications regulation 9 4.0
1,1,1
INFO
Foundations of European Private Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo 6 8.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo 5 8.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar 6 4.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo - ugovorne obveze 10 4.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo - vježbe 7 2.0
0,0,0
INFO
Medicinsko odštetno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Osnove europskog privatnog prava 10 4.0
0,0,0
INFO
Osobna prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 10 4.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 10 4.0
0,0,0
INFO
Sportsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Stvarnopravno osiguranje tražbina 9 4.0
0,0,0
INFO
Zaštita potrošača 9 4.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Izrada završnog rada 6 15.0
0,0,0
INFO
Osnove građanskog prava 2 4.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 6 5.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 6 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u građansko pravo 3 6.5
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 6 5.0
0,0,0
INFO