OSNOVE EUROPSKOG PRIVATNOG PRAVA:
Osnove europskog privatnog prava
Obavijesti
Predavanja iz predmeta Osnove europskog privatnog prava održati će se od 8.5. do 19.5.2023. od 14-17, TRH 3, dvorana 6 (prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen).
U akademskoj godini 2019./2020. godini provjera znanja iz ispita Osnove europskog privatnog prava bit će putem usmenog ispita.