Pisani ispiti iz kolegija Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo i Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo će se počevši s ispitnim rokovima u ožujku (6. i 7. ožujak) održavati uživo. U tu svrhu pravovremeno će biti objavljene upute za polaganje ispita. Pisani ispiti iz tih kolegija do ožujka, zaključno s ispitnim rokovima u veljači (14. i 15. veljače) održat će se i dalje putem platforme Merlin.  

Popis obavijesti