Obavijesti
Svi zainteresirani studenti mogu poslati svoju prijavu uz životopis, podatak o ocjenama iz kolegija Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo te Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo i seminara, ako su ih pohađali, te kratko motivacijsko pismo na e-mail adresu: gradjansko@pravo.hr. Molimo dostavite svoje prijave do  15. listopada 2023.