Obavijesti
U mjesecu ožujku 2023 prof. dr. sc. Tatjana Josipović neće održavati konzultacije
Zbog korištenja plaćenog dopusta, asistent Marko Stilinović neće održavati konzultacije do daljnjega.
Pisani ispiti iz kolegija Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo i Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo će se  počevši s ispitnim rokovima u ožujku (6. i 7. ožujak)  održavati uživo . U tu svrhu pravovremeno će biti objavljene upute za polaganje ispita. Pisani ispiti iz tih kolegija do ožujka, zaključno s ispitnim rokovima u veljači (14. i 15. veljače) održat će se i dalje putem platforme Merlin.