Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, LL.M. (LSE)

Prof. dr. sc. Tamara Perišin, MJur (Oxon)

 

NASTAVNE JEDINICE 

 

Utorak, 27. ožujka 2018., 17.00, Ćirilometodska 4, dv. I.

 

1. Uvod - Društvena, povijesna i ekonomska pozadina unutarnjeg tržišta

Cilj učenja: razumijeti društvenu, povijesnu i ekonomsku pozadinu unutarnjeg tržišta

 

Izvori:

- materijal distribuiran na nastavi

2. Sloboda kretanja roba I

Cilj učenja: Razumjeti razliku između novčanih i nenovčanih ograničenja slobode kretanja roba. Razumjeti razliku između carina i nameta s istovrsnim učinkom. Razumijeti razliku između izravno i neizravno diskriminatornih poreza te poreza koji pružaju zaštitu domaćoj proizvodnji.

 

Literatura

- materijal distribuiran na nastavi

- relevantni članci UFEU

 

Izvori o novčanim ograničenjima trgovine

- 24/68 Commission v. ItalyStatistical Levy

- 21/79 Commission v. Italy - činjenice, t. 14, 15, 21

- 112/84 Humblot v. Directeur des Services Fiscauxčinjenice, t. 12-16

 

Literatura (navedena alternativno):

- T. Perišin, Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2008, p. 17-42;

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013.; Chapters  2. Introduction to the free movement of goods and 3: Fiscal measures: Customs duties and internal taxation;

- P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011; Chapter 19: Free Movement of Goods: Quantitative Restrictions; (look also at 18: Free Movement of Goods: Duties, Charges, and Taxes);

- Wyatt and Dashwood's European Union Law, Sweet and Maxwell, London, 2011.; 407-460 (and 389-406);

 

 

 

 

 

Utorak, 5. travnja 2018., 17.00, Ćirilometodska 4, dv. I. 

 

3. i 4. Sloboda kretanja roba: količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom - doseg zabrane, legitimni ciljevi i proporcionalnost

Cilj učenja: Razumjeti doseg čl. 34 UFEU (ex čl. 28 UEZ) te promjene njegove interpretacije u praksi Europskog suda. Razumjeti pojmove: količinska ograničenja, "mjere s istovrsnim učinkom", "jednako primjenjive mjere" i "nejednako primjenjive mjere", "dvostruki" i "jednostruki teret", "mjere koje se odnose na način prodaje / način upotrebe", "znatno ometanje pristupa tržištu", "uzajamno priznanje" te znati prepoznati takve mjere u stvarnim i hipotetskim slučajevima. Razumjeti sustav opravdavanja mjera obuhvaćenih čl. 34 UFEU - legitimne ciljeve zaštite potrošača, okoliša, ljudskih prava itd. Razumjeti oblike analize proporcionalnosti.

 

Izvori:

Doseg članka 34. UFEU

8/74 Dassonville

120/78 Cassis de Dijon

C-145/88 Torfaen

C-267/91 & C-268/91 Keck

-  Opinion of Advocate General Kokott in Mickelsson and Roos

 + S. Weatherill, The Road to Ruin: "Restrictions on use" and the ciricular lifecycle of Article 34 TFEU

 

O opravdavanju mjera obuhvaćenih člankom 34. UFEU

-C-470/93 Mars (HR)

C-2/90 Commission v Belgium, “Walloon Waste” (ENG)

     Usporediti Walloon Waste s:

     - odlukom Vrhovnog suda SAD-a u predmetu Philadelphia v. New Jersey, 437 US 617, 1978

     - novom odlukom ES o mjeri za koju se može tvrditi da je nejednako primjenjiva i o opravdanju zaštitom

      okoliša C-204/12 Essent v Belgium

Mišljenje nezavisnog odvjetnika Jacobsa u Preussen Elektra, para 224-238 (ENG)

C-112/00 Eugen Schmidberger (HR)

C-36/02 Omega (HR)

-Mišljenje nezavisnog odvjetnika Madura u C-434/04 Leppik, para 23-32 (HR)

 

Literatura:

- materijal distribuiran na nastavi 

 

Literatura (navedena alternativno):

- T. Perišin, Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2008, p. 17-79; 

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP; Chapters on - Non-fiscal measures: Quantitative restrictions and measures having equivalent effect; and Article 34 TFEU and certain selling arrangements

- P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, Chapter Free Movement of Goods: Quantitative Restrictions; 

- Wyatt and Dashwood's European Union Law, Sweet and Maxwell, London, chapter on free movement of goods;

 

 

Srijeda, 11. travnja 2018., 18.00, Ćirilometodska 4, dv. I. - PAŽNJA:POČETAK U 18.00!

Nastavne jedinice 5 i 6: Građanstvo i sloboda kretanja radnika

 

5. i 6. Građanstvo Unije i sloboda kretanja radnika

Cilj učenja: Razumijeti osnovne postavke građanstva Unije, te ekonomske i socijalne aspekte slobode kretanja radnika u kontekstu unutarnjeg tržišta EU. Razumijeti postojanje izravnog učinka čl. 45 UFEU. Razumijeti teritorijalni opseg čl. 45. UFEU. Razumijeti značenje pojma "radnik" u pravu EU. Razumijeti opseg slobode kretanja radnika prema čl. 45 UFEU.

                                                                                                                                                       

Izvori (pročitati kao pripremu za predavanje):

        Čl. 45-48 UFEU

        Direktiva 2004/38

        36/74 Walrave v. Koch

         C- 415/93 Bosman

        C-281/98 Angonese

        292/88 Antonissen

        C-67/14 Alimanovic

- dodatni materijali bit će distribuirati tijekom predavanja

 

Literatura (alternativno):

- P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011; poglavlje 21, str. 715-734

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013.; poglavlja 8 i 9, str. 229-303 

 

 

 

 

Četvrtak, 19. travnja 2018., 17.00, Ćirilometodska 4, dv. I.

Nastavna jedinica 7: Građanstvo Unije

GOSTUJUĆI PREDAVAČ: MARTIJN VAN DEN BRINK

MAX PLANCK INSTITUTE FOR THE STUDY OF RELIGIOUS AND ETHNIC DIVERSITY

 

 

7. Građanstvo Unije 

Cilj učenja:  Razumijeti pojam građanstva Unije i njegovu važnost u pravu EU.                                                                                                                                                       

Predavanje će biti održano na engleskom jeziku. Studenti mogu birati da li se za predavanje žele pripremiti čitajući sudske predmete na hrvatskom ili engleskom.

Materijali za pročitati (hrvatska verzija sudskih presuda):

 PP PRESENTATION ON EU CITIZENSHIP

 

Materijali za pročitati (englska verzija sudskih presuda):

Dodatna literatura o kojoj će se raspravljati tijekom predavanja:

- Niam Nic Shuibhne, What I Tell You Three Times is True

- Ferdinand Wollenschläge, A New Fundamental Freedom beyond Market Integration: Union Citizenship and its Dynamics for Shifting the Economic Paradigm of European Integration

 

 

 

 

 

 

Petak, 20. travnja 2018., 17.00, Ćirilometodska 4, dv. I. 

Nastavna jedinica 7: Odstupanja od slobode kretanja radnika

Nastavna jedinica 8: Pravo na spajanje obitelji građana Unije

 

7. Odstupanja od slobode kretanja radnika

1) Opravdanja javnog poretka, javne sigurnosti i javnog zdravlja

Cilj učenja:  Razumijeti pojmove "javni poredak", javna sigurnost" i "javno zdravlje" u pravu EU, razloge i situacije u kojima su ta opravdanja dopuštena.                                                                                                                                                            

Materijali:

             Čl. 45-48 UFEU            

             Direktiva 2004/38             

             C-145/09 Tsakouridis

             C-348/09 P.I.

- dodatni materijali bit će distribuirati tijekom predavanja

 

 Literatura (alternativno):

 - P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011; 755-760 (public policy, public security, public health derogations)

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013.; 496-537 (derogations, limitations and conditions)

 

2) Izuzetak javne službe

Cilj učenja: Razumijeti izuzetak javne službe i opseg njegove primjene.

149/79 Commission v. Belgium

C-405/01 Marina Mercante Espanola

C-47/08 Commission v. Belgium

 

(PROČITATI SAMO TOČKE 5.1 I 5.2 - str. 17-20). Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0694:FIN:EN:DOC Commission Communication:Free Movement of Workers -Achieving the Full Benefits and Potential

 

Literatura (alternativno): - P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011; 734-740 (public service exception)

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013.; 517-521 (derogations, limitations and conditions)

 

8. Pravo na spajanje obitelji građana Unije

Cilj učenja:  Razumijeti položaj članova obitelji radnika prema praksi Europskog suda, UFEU i Direktivi 2004/38 o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravak na teritoriju država članica. Razumijeti pojam europskog građanstva i njegovu važnost u pravu EU                                                                                                                                                           

Materijali:

          Direktiva 2004/38      

           C-60/00 Carpenter

            C-109/07 Akrich

            C-127/08 Metock

            C-34/09 Ruiz Zambrano

            C-256/11 Dereci

Literatura (alternativno, ali korisno je pročitati sve):

- P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011; str. 752-755

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013.; str. 431-475                                                                                                                                                          

 

 

Petak, 4. svibnja 2018., 17.00, Ćirilometodska 4, dv. I. 

Nastavne jedinice 9 i 10: Sloboda pružanja usluga i pravo poslovnog nastana

 

9. i 10. Sloboda pružanja usluga i pravo poslovnog nastana

Cilj učenja: Razlikovati i razumijeti kriterije za primjenu odredaba o slobodi kretanja usluga i slobodi poslovnog nastana. Razumijeti u osnovnim crtama koncept "uzajamnog priznanja kvalifikacija". Steći vještinu prepoznavanja načela proporcionalnosti u kontekstu slobode poslovnog nastana. Steći vještinu procjene dopuštenosti nacionalnih mjera kojima se ograničavaju sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, te u tom kontekstu razumijeti formulu "mjera koja otežava ili čini manje privlačnom" korištenje tržišne slobode zajamčene Ugovorom ("hinder or make less attractive"). Razumijeti kako Europski sud balansira između temeljnih sloboda i ljudskih prava.

 Materijali:

          Čl. 49-62 UFEU

          C-55/94 Gebhard

          186/87 Cowan

          C-76/90 Säger

          C-384/93 Alpine Investment

          C-438/05 Viking Line

          C-159/90 Grogan                                                                          

Literatura:

- P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011; str. 764-808

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013.; str. 304-430

 

11. Pozitivna integracija u području prava unutarnjeg tržišta - prenesene ovlasti, supsidijarnost, proporcionalnost - srijeda, 27. 06. 2018., 17.00, Ćirilometodska 4, dv. I

Cilj učenja: razumjeti načela prenesenih ovlasti, supsidijarnosti i proporcionalnosti, osobito u kontekstu unutarnjeg tržišta; razumjeti važnost tih načela legitimitet odnosa EU i država članica; te vrijednost za građane i demokraciju; razviti vještinu prosuđivanja ispunjenosti uvjeta reguliranje materije na europskoj razini te kriterija za izbor pravne osnove.

 

Izvori:

- materijal distribuiran na nastavi

-C-300/89 Titanium Dioxide

C-376/98 Tobacco Advertising (HR)

- C‑398/13 P Inuit Tapiriit Kanatami, posebno para 21-32.

 

Knjige (navedene alternativno, ali preporucamo procitati sve):

- T. Perišin, Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in the EU and WTO, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2008, p. 81-126;

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2010.; p. 603-656

 

12. Ponavljanjesrijeda, 27. 06. 2018., Ćirilometodska 4, dv. I

 

 

 

 

SLJEDEĆE JEDINICE SE TRENUTNO UREĐUJU

 


 

 

 

GOSTUJUĆE PREDAVANJE - OBRATITE PAŽNJU NA PROMJENU DVORANE

Subota, 10. prosinca 2016., 11.00-13.10, Ćirilometodska 4, dv. VII

Predavanje će se održati na engleskom jeziku bez prevođenja.

 

 

Adversarial Justice

 

Jaya Ramji Nogales
I. Herman Stern Professor of Law
Co-Director, Institute for International Law and Public Policy
Temple University, Beasley School of Law

 

Learning objectives:

This lecture will discuss the adversary legal system used in the United States as a primary method of dispute resolution.  It will begin by exploring some of the differences between the adversary system and the inquisitorial system used throughout most of the EU.  The lecture will then investigate the role of litigation in national policy-making in the United States, examining the advantages and disadvantages of relying on the legal process to steer the course of policy decisions in a heterogeneous society, and the applicability of these lessons to the EU.

 

Reading: 

1. Landsman, A Brief Survey of the Development of the Adversary System
2. Yoon, The Importance of Litigant Wealth
3. Miller, From Conley to Twombly to Iqbal
4. Hensler, The New Social Policy Torts
5. Burch, CAFA's Impact on Litigation as a Public Good

 

Optional reading:

Damaska, Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure

 

 

 

Srijeda, 8. ožujka 2017., 17.00-21.00, Ćirilometodska 4, dv. I

Gostujući profesor

Dr. Amin Alavi

 

Internal Market and Brexit

17.00-19.00, Ćirilometodska 4, dv. I

 

Literatura: - uskoro će biti objavljena

 

 

Regionalization of the International Trading System and Effects on the EU:

The Trump Effect

19.00-21.00, Ćirilometodska 4, dv. I

 

Literatura: - uskoro će biti objavljena

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

SLJEDEĆE NASTAVNE JEDINICE NISU UREĐENE I NEĆE BITI OBUHVAĆENE ISPITOM

 

Cilj učenja: Razumijeti pojam građanstva Unije i njegovu važnost u pravu EU. Razumijeti pravo na spajanje obitelji građana Unije.

 

Materijali:

Literatura (alternativno, ali korisno je pročitati sve):

P. Craig and G. de Burca, EU Law, OUP, Oxford, 2011; str. 819-852

- C. Barnard, The Substantive Law of the EU, OUP, Oxford, 2013.; str. 431-495

 

 

 

Gostujuće predavanje:

Dr. André den Exter

Erasmus University Rotterdam

 

 

Inequalities in Healthcare Access Under The New Patient Mobility Directive: A Missed Opportunity?

 

Materijali za pripremu:

Reading materials:

The patient mobility saga continues – the ruling of Court of Justice of European Union in the case of Elena Petru

One Year after the EU Patient Mobility Directive: A Three-Country Analysis

The Transposition of the Directive on Patients’ Rights in Cross-Care Healthcare in National Law by the Member States

Directive 2011/24 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare