Seminar iz Europskog javnog prava - grupa II, voditeljica Doc. dr. sc. Snježana Vasiljević

 

Seminar se održava utorkom u 17 sati, u dvorani IV, TMT 14.

 

 

PRVI SASTANAK - SEMINAR IZ EUROPSKOG JAVNOG PRAVA - EU Law & Gender

Prvi sastanak za sve studente upisane na seminar "Europsko javno pravo" na hrvatskom jeziku održat će se u srijedu, 15. ožujka 2017. godine s početkom u 14:30 sati u zgradi Fakulteta na Trgu maršala Tita 14, dvorana II.

 

Slijedeći seminarski sastanak održat će se 28. ožujka u 17:00 u dvorani IV, TMT 14. Predavanje će održati Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

 

 

 

Obavijesti i teme su na EU Law & Gender:
http://moodle.srce.hr/2016-2017

Tamo se ulogirate sa svojim AAI identitetom, sifra kolegija je: EULGEN

 

Za seminariste je obavezno sudjelovanje na Merlin e-kolegiju!!!!

 

 

 

VAŽNO!!!

 

Seminarska ocjena formirat će se kroz uspjeh na kolokviju i aktivno sudjelovanje na seminaru kroz odabir tema koje su ponuđene na Merlin moodle stranici kojoj pristupate sa vlastitim AAI identitetom i sifrom kolegija: EULGEN

 

 

- Popis studenata

 

 

OBVEZE SEMINARISTA

1. Dolaziti redovito na seminar

2. Pripremati izlaganja prema unaprijed dogovorenim temama. 

3. Sudjelovati u raspravama na seminaru.

4. Položiti JEDAN od dva kolokvija.

5. Napisati seminarski rad, ako to nisu prethodno napravili u trećem semestru studija. 

 

 

 

JEAN MONNET MODULE

EU LAW & GENDER: MAKING EQUALITY EFFECTIVE

UNIVERSITY OF ZAGREB – FACULTY OF LAW

 

 

Poštovani,

 

 

čast nam je pozvati vas na prvo predavanje Jean Monnet Module Erasmus+ projekta u okviru kojeg se izvodi seminar pod nazivom „Pravo EU i rodna ravnopravnost“ koje će održati Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na Pravnom fakultetu u Zagrebu, dana 28. ožujka 2017. u 17.oo, Trg Maršala Tita 14, dvorana IV, 1. kat.

 

 

Radujemo se vašem dolasku!!!

 

Doc. dr. sc. Snježana Vasiljević
 

  
                                       
                         Zagreb, 21. ožujak 2017.

 

 

 


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana