prof. dr. sc. Zoran Šućur
prof. dr. sc.
Zoran Šućur

Rođen 31. listopada 1962. u Splitu
 
Obrazovanje:
2000. - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorat znanosti iz sociologije
1992. - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magisterij znanosti iz sociologije
1988. - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni studij iz sociologije
 
Zaposlenost i radno iskustvo:
1989. - 1997. - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, asistent
1997. -           - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, docent/profesor
 
Profesionalna udruženja i aktivnosti:
2009. - 2010.  - Dopredsjednik Hrvatskog sociološkog društva
2010. -            - Glavni o odgovorni urednik Revije za socijalnu politiku
 
Područja interesa:
Siromaštvo
Socijalna isključenost i politika uključivanja
Socijalna pomoć
Marginalne skupine
Socijalne reforme

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1988

Godina magistriranja: 1992

Godina doktoriranja: 2000

Na katedri od: 1997

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 819
Adresa:
Nazorova 51, soba 10/I
Katedra/služba:
Socijalna politika
Konzultacije:

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

The Matthew Effect in Local Welfare Policy in Croatia

Babić, Zdenko ; Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

The Matthew effects in local welfare policy in Croatia

Babić, Zdenko ; Šućur, Zoran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Up for the Future? Social policies in challenged societies.

Dohodovne nejednakosti i redistributivne preferencije u Hrvatskoj i zemljama EU-a: makroanaliza

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Social protection and inclusion policy responses to the COVID-19 crisis : Croatia

Bežovan, Gojko ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
, 2021.

Access to essential services for low-income people

Bežovan, Gojko ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2020.

In-work poverty in Croatia

Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2019.

Socijalna politika Hrvatske, 2. izd.

Bežovan, Gojko ; Puljiz, Vlado ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Zrinščak, Siniša
Udžbenik, 2019.

ESPN Thematic Report on Financing social protection : Croatia

Bežovan, Gojko ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2019.

Pridonosi li regionalni razvoj u hrvatskoj jačanju ili slabljenju socijalne kohezije?

Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
7. nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva: Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti

Obrazovanje

Bežovan, Gojko ; Puljiz, Vlado ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Zrinščak, Siniša.
Poglavlja u knjigama, 2019.

Socijalna isključenost i socijalna pravednost

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2018.

Demografska i socioekonomska obilježja hrvatskih branitelja : prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine

Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Ogresta, Jelena
Autorske knjige, 2017.

Međusektorska suradnja u području distribucije hrane kao odgovor na probleme siromaštva i materijalne deprivacije

Knežević, Blaženka ; Marić, Ivana ; Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Struktura naknada, izdaci i korisnici programa socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj

Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Urban, Ivica ; Baran, Jelena
Autorske knjige, 2016.

Food Waste in Food Supply Chains as an Economic and Social Problem

Knežević, Blaženka ; Marić, Ivana ; Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Food Waste in Food Supply Chains as an Economic and Social Problem

Knežević, Blaženka ; Marić, Ivana ; Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Uloga i izdaci socijalne zaštite u gospodarskoj krizi

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF.

Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko
Autorske knjige, 2015.

Utjecaji siromaštva u ranom djetinjstvu i mjerenje dječje dobrobiti

Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Stari i novi siromasi u hrvatskom društvu: empirijski uvid

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Siromaštvo među zaposlenima u Hrvatskoj

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2014.

Uvodna riječ uz tematski broj časopisa posvećen aktivnom starenju i međugeneracijskom povezivanju

Šućur, Zoran ; Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Siromaštvo i socijalna isključenost nezaposlenih u Hrvatskoj

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2013.

Siromaštvo i materijalna deprivacija u Hrvatskoj: 2003.-2008. (Je li siromaštvo u Hrvatskoj zaista stagnantno?)

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Stagnira li doista siromaštvo u Hrvatskoj?

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Transformacije hrvatskog društva i njihov utjecaj na razvoj socijalne pedagogije

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2011.

Kako socijalni pedagozi u Hrvatskoj vide društveni i profesionalni status vlastite struke?

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2011.

Kako socijalni pedagozi u Hrvatskoj vide društveni i profesionalni status svoje struke?

Šućur, Zoran
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem "10+ Snage socijalne pedagogije"

Uloga i učinkovitost dječjih doplataka i socijalne pomoći kao mehanizama socijalne sigurnosne mreže

Šućur, Zoran
, 2010.

Pokazatelji ekonomske isključenosti među Hrvatima i nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Socijalna sigurnost i kvaliteta života starijih osoba bez mirovinskih primanja u Republici Hrvatskoj

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Ljudski i sociokulturni kapital siromašnih u Hrvatskoj

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2008.

Programi borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Šućur, Zoran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Poticaji razvoju kombinirane socijalne politike u Zagrebu - treći dio

Socijalna pomoć i socijalna skrb

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2008.

Socijalna politika Hrvatske

Puljiz, Vlado ; Bežovan, Gojko ; Matković, Teo ; Šućur, Zoran ; Zrinščak, Siniša
Autorske knjige, 2008.

Differences that Hurt: Self-perceived Health Inequalities in Croatia and European Union

Šućur, Zoran ; Zrinščak, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

The Social Dimension in Selected Candidate Countries in the Balkans: Country Report on Croatia

Bejaković, Predrag ; Šućur, Zoran ; Zrinščak, Siniša
, 2007.

Kvaliteta života osoba starije dobi u Republici Hrvatskoj

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2007.

Ekonomska situacija

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2007.

Stanovanje

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2007.

Zdravlje i kvaliteta zdravstvenih usluga

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2007.

Inequality, Poverty, and Material Deprivation in New and Old Members of the European Union

Matković, Teo ; Šućur, Zoran ; Zrinščak, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Objektivno i subjektivno siromaštvo u Hrvatskoj

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Siromaštvo, višedimenzionalna deprivacija i socijalna isključenost u Hrvatskoj

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Socijalna politika: povijest, sustavi, pojmovnik

Puljiz, Vlado ; Bežovan, Gojko ; Šućur, Zoran ; Zrinščak, Siniša
Ostalo, 2005.

Siromaštvo i socijalni transferi u Hrvatskoj

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Zdravstvena politika

Puljiz, Vlado ; Bežovan, Gojko ; Šućur, Zoran ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2005.

Značajke života i tretmana žena u zatvoru

Šućur, Zoran ; Žakman-Ban Vladimira
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Siromaštvo kao sastavnica sociokulturnog identiteta Roma

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2005.

Socijalna isključenost: pojam, pristupi i operacionalizacija

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Pristup pravima opće socijalne pomoći

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Pojam i tipologija društvenih devijacija: sociološka perspektiva

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2004.

Utjecaj sociodemografskih čimbenika na poimanje romskog roditeljstva i odrastanja

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva.

Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Rimac, Ivan ; Milas, Goran ; Raboteg-Šarić, Zora ; Nestić, Danijel ; Šućur, Zoran ; Šakić, Vlado ; Njavro, Đuro
, 2003.

Strengthening Poverty Monitoring Capacity

Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Rimac, Ivan ; Milas, Goran ; Raboteg-Šarić, Zora ; Nestić, Danijel ; Šućur, Zoran ; Šakić, Vlado ; Njavro, Đuro
, 2003.

Siromaštvo - zapostavljeni i nedovoljno istraženi socijalni problem

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2003.

Razvoj socijalne pomoći i socijalne skrbi u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji

Šućur, Zoran
Autorske knjige, 2001.

Usporedba između recidivista i nerecidivista s obzirom na agresivnost i socioekonomski status

Mejovšek, Milko ; Buđanovac, Aleksandar ; Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Obilježja primarne obitelji i fenomen povratništva

Šućur, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2001.

Romi kao marginalna skupina

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Povezanost između agresivnosti zatvorenika i njihova socioekonomskog i obiteljskog statusa

Mejovšek, Milko ; Buđanovac, Aleksandar ; Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

A comparison between recidivists and non-recidivists on aggression and socioeconomic characteristics

Mejovšek, Milko ; Buđanovac, Aleksandar ; Šućur, Zoran
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2000.
The XXVII Internationa Congress of Psychology

Bračna i obiteljska situacija starih slijepih osoba u Hrvatskoj

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Društveni položaj Roma u Hrvatskoj

Hrvatić, Neven ; Ivančić, Suzana ; Posavec, Koraljka ; Štambuk, Maja ; Šućur, Zoran
, 1999.

Obilježja profesionalnog djelovanja socijalnih pedagoga u uvjetima tranzicije

Šućur, Zoran ; Žižak, Antonija
Drugi radovi u časopisima, 1999.

Profesionalno djelovanje socijalnih pedagoga u uvjetima tranzicije

Žižak, Antonija ; Šućur, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 1999.

Zaštitni nadzor uz uvjetnu osudu i rad za opće dobro na slobodi – zakonske i provedbene implikacije

Žakman-Ban, Vladimira ; Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Razlike u socijalnoekonomskom statusu, tijeku školovanja i obiteljskoj patologiji maloljetnih delinkvenata s obzirom na migratornost njihovih obitelji

Cajner-Mraović, Irena ; Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

RAD VODITELJA ODGOJNE MJERE POJAČANA BRIGA I NADZOR U SOCIJALNOM PROSTORU KAO ELEMENT USPJEŠNOSTI MJERE I MIŠLJENJA MALOLJETNIKA O NJENOM TOKU

Mikšaj - Todorović, Ljiljana ; Šućur, Zoran ; Vučinić - Knežević, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

Komunalni otpad i socijalni konflikti. Analiza jednog slučaja

Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.