prof. dr. sc. Zdenko Babić
prof. dr. sc.
Zdenko Babić

Zdenko Babić je rođen u Brčkom, 1975. godine.  Osnovnu školu završio u Vidovicama, a IX. gimnaziju 1994. godine u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1998. godine.  2000. godine zaposlio se na Ekonomskom institutu u Zagrebu, doktorirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2009. godine zaposlen je na Katedri za socijalnu politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu, pri Studijskom centru socijalnog rada gdje od travnja 2009.godine radi u znanstveno –nastavnom zvanju docenta; od 2013. godine u zvanju izvanrednog profesora te od 2019. godine u zvanju redovitog profesora.

Na preddiplomskom studiju Socijalnog rada nositelj je kolegija „Menadžment u socijalnom sektoru“, izbornog kolegija  „Ekonomija socijalne politike, i kolegija  „Osnove socijalne politike“; na diplomskom studiju kolegija „Socijalna politika i socijalni razvoj“ i " Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo". Njegovi istraživački interesi uključuju ekonomsku i socijalnu politiku, politike na tržištu rada,  te područje socijalne ekonomije, zadrugarstva  i socijalnog poduzetništva. Od 2000. godine do danas objavio je 30 znanstvenih radova, te je je aktivno sudjelovao na dvadeesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija i okruglih stolova.  Od 2013 godine konzultant je za Republiku Hrvatsku u okviru projekta Europske Komisije  kojim se prate tendencije na tržištu rada i politikama zapošljavanja zemalja članica Europske Unije. Radio je kao glavni konzultant ili ekspert na većem broju projekata međunarodnih institucija kao što su UNDP, UNICEF, Europska komisija te domaćih institucija kao što su Ministarstvo socijalne politike i mladih R.H.,  Hrvatski savez zadruga, Hrvatska obrtnička komora. Član je uredništva Revije za socijalnu politiku i upravnog vijeća Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Oženjen je i otac troje djece.

 

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1998

Godina magistriranja: 2004

Godina doktoriranja: 2007

Na katedri od: 2009

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 815
Adresa:
Nazorova 51, room 15
Katedra/služba:
Socijalna politika
Konzultacije:

srijedom od 10-12 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Društveni položaj osoba s invaliditetom/djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Republici Hrvatskoj s prikazom izazova u sustavima socijalne politike

Babić, Zdenko ; Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
Nacionalni studijski dani Obitelji osoba s invaliditetom u krilu Crkve

Koncept socijalnih investicija u zdravstvenom sustavu

Šimunković, Gordana ; Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Pozicioniranost mentalnog zdravlja djece i mladih u Republici Hrvatskoj

Šimunković, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

The Matthew Effect in Local Welfare Policy in Croatia

Babić, Zdenko ; Šućur, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Socijalna ulaganja Republike Hrvatske u djecu i obitelj u europskom kontekstu.

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Šesti hrvatski socijalni tjedan: Demografija – iseljavanje – migracije

The Matthew effects in local welfare policy in Croatia

Babić, Zdenko ; Šućur, Zoran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Up for the Future? Social policies in challenged societies.

Social protection and inclusion policy responses to the COVID-19 crisis : Croatia

Bežovan, Gojko ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
, 2021.

Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo

Baturina, Danijel ; Babić Zdenko
Autorske knjige, 2021.

Komparativna analiza politika i participacije u cjeloživotnom učenju izabranih zemalja Europske unije i Republike Hrvatske

Babić, Zdenko ; Tomašević, Marija
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Access to essential services for low-income people

Bežovan, Gojko ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Current Challenges and Future Potentials of Social Economy in Croatia

Babić, Zdenko ; Baturina, Danijel
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Primjena i potencijal koncepta socijalnih inovacija u djelovanju Caritasa u Hrvatskoj

Babić, Zdenko ; Buconić, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Ulaganja u djecu kao visoko isplativa socijalna investicija

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Socijalni plan grada Zagreba: što je planirano i što je do sada postignuto.

Babić, Zdenko ; Baturina, Danijel
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Social policy, jobs & growth - Croatia -Croatian Science meet regions event

Obrazovanje

Babić, Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2019.

Comparative analysis of economic and social policy development in Croatia and Slovenia

Babić, Zdenko ; Lučev, Josip
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Welfare State, Social Policy and Social Work in Eastern Europe, Baltic Countries and the Western Balkans

In-work poverty in Croatia

Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2019.

Socijalna politika Hrvatske, 2. izd.

Bežovan, Gojko ; Puljiz, Vlado ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Zrinščak, Siniša
Udžbenik, 2019.

ESPN Thematic Report on Financing social protection : Croatia

Bežovan, Gojko ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2019.

Current Challenges and Future Potentials of Social Economy in Croatia

Babić, Zdenko ; Baturina, Danijel
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
7th CIRIEC International Research Conference on Social and Solidarity Economy Social and Solidarity Economy: Moving Towards a New Economic System

Comparative analysis of economic and social policy development in Croatia and Slovenia

Babić, Zdenko ; Lučev, Josip
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Pridonosi li regionalni razvoj u hrvatskoj jačanju ili slabljenju socijalne kohezije?

Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
7. nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva: Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti

Obrazovanje

Bežovan, Gojko ; Puljiz, Vlado ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Zrinščak, Siniša.
Poglavlja u knjigama, 2019.

Decentralizacija socijalne skrbi i socijalne nejednakosti: slučaj Hrvatske

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Minimum wage in Croatia: sectoral and regional perspectives

Nestić, Danijel ; Babić, Zdenko ; Blažević Burić, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Usporedna analiza programa socijalnog poduzetništva kao mobilizatora zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Frleta, Andrea ; Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Usporedna analiza programa socijalnog poduzetništva kao mobilizatora zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Frleta, Andrea ; Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Croatia: Labour Market Policy Thematic Review 2018: An in-depth analysis of the emigration of skilled labour

Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj
, 2018.

Demografska i socioekonomska obilježja hrvatskih branitelja : prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine

Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Ogresta, Jelena
Autorske knjige, 2017.

Social Entrepreneurship - an Opportunity for Integration of People with Disabilities in Croatia?

Baturina, Danijel ; Babić, Zdenko ; Marković, Luka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb ERFCON 2017

Socijalna poduzeća za radnu integraciju (WISE) u postsocijalističkim zemljama

Marković, Luka ; Baturina, Danijel ; Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Minimum wage in Croatia : sectoral and regional dimension

Nestić, Danijel ; Babić, Zdenko ; Blažević Burić, Sanja.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
“Future World by 2050”

Croatia: Labour Market Policy Thematic Review 2017: An in-depth analysis of the impact of reforms on inequality

Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj
, 2017.

Koncept socijalnih investicija kao odgovor na krizu i nove izazove socijalne države: trendovi i perspektiva

Babić, Zdenko ; Baturina, Danijel
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Koncept socijalnih investicija kao odgovor na krizu i nove izazove socijalne države: trendovi i perspektiva

Babić, Zdenko ; Baturina, Danijel
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Struktura naknada, izdaci i korisnici programa socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj

Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Urban, Ivica ; Baran, Jelena
Autorske knjige, 2016.

Poverty in Croatia

Babić, Zdenko ; Baturina, Danijel
Poglavlja u knjigama, 2015.

Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF.

Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko
Autorske knjige, 2015.

'Koncept socijalnih investicija kao odgovor na krizu i nove izazove socijalne države: trendovi i perspektiva

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Kriza i izazovi socijalne države

Stanje i trendovi rada u Hrvatskoj

Babić Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2014.

Tipovi kapitalizma, ekspanzija neoliberalizma i socijalni učinci u baltičkim zemljama, Sloveniji i Hrvatskoj:komparativni pristup

Lučev, Josip ; Babić Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Ekonomski aspekti ulaganja u rani razvoj djece : komparativni prikaz

Babić, Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2013.

Definiranje područja i potencijal razvoja socijalnog poduzetništva hrvatske u komparativnom kontekstu

Vlatka Vincetić ; Zdenko Babić ; Danijel Baturina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Angažman Glasa Koncila za opće dobro u socijalnom području

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Fenomen Glasa Koncila 1963-2013.

Aktivna politika tržišta rada: europski kontekst i hrvatska praksa.

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Mogućnosti zadrugarstva u Hrvatskoj, trendovi i analiza.

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
međunarodna konferencija o radničkim i socijalnim zadrugama.

Perspektive socijalnog poduzetništva Hrvatske u Europskoj uniji

Vincetić, Vlatka ; Babić, Zdenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Ekonomska politika Hrvatske u 2013. godini

Effectiveness of social assistance and minimum income schemes in Croatia and Slovenia as a poverty alleviation tool: a comparative view

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
10th ESPANet Annual Conference

Ekonomska kriza u Hrvatskoj – socijalne posljedice i (ne)adekvatnost odgovora ekonomske i socijalne politike

Babić Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
4. Kongres studenata Prava

Analiza mjera ekonomske i socijalne politike namijenjenih razvoju otoka

Babić, Zdenko ; Juras Mirna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Ekonomska politika Hrvatske u 2012.godini. 19 tradicionalno savjetovanje hrvatskog društva ekonomista.

Europski modeli socijalne države i siromaštvo-implikacije za Hrvatsku i BiH.

Babić, Zdenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
'Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti-profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava'

Zadrugarstvo i socijalna ekonomija u Hrvatskoj

Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj ; Glavaš Sigur, Zrinka ; Ježovita, Ana
Autorske knjige, 2011.

Zadrugarstvo u Hrvatskoj: trendovi, pokazatelji i perspektiva u europskom kontekstu

Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja 2009. i 2010. godine u Hrvatskoj

Matković, Teo ; Babić, Zdenko ; Vuga, Annamaria
, 2011.

Položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada Republike Hrvatske.

Babić, Zdenko ; Leutar, Zdravka
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Long-run Growth, Social Institutions and Living Standard. Neri Salvadori i Arrigo Opocher (ur.)

Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Europski modeli socijalne države i siromaštvo-implikacije za Hrvatsku i BiH.

Babić, Zdenko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
'Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti-profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava'

Izdaci za socijalnu zaštitu u Hrvatskoj-usporedba sa zemljama Europske unije

Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Socijalni izdaci Hrvatske u europskom kontekstu.

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Postignuća i izazovi kombinirane socijalne politike u Zagrebu - treći dio

Redistributive effects of social transfers in Croatia

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Europeanization, development of Croatian social model and social cohesion

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2008.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to Projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2008.

Redistribucijski učinci socijalnih transfera u Republici Hrvatskoj

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2008.

Socijalni izazovi za ekonomsku politiku

Babić, Zdenko ; Cota, Boris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Ekonomska politika Hrvatske u 2009.

Uloga socijalne pomoći u politici prema siromaštvu u Hrvatskoj

Babić Zdenko
Stručni radovi, 2008.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška.
Stručni radovi, 2008.

Usporavanje u drugom tromjesečju?

Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić Iva ; Mervar, Andrea ; Nestić, Danijel ; Pavuna, Dinko, Slijepčević, Sunčana ; Smilaj, Dragica, Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2008.

Survey of the Croatian Labour Market

Bićanić, Ivo ; Babić, Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2008.

Poslovna etika, interna skripta

Babić, Zdenko ; Ćorić, Gordana ; Račić, Domagoj
Ostalo, 2008.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2007.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2007.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2007.

EU accession and Croatian rural competitiveness - observations from the ICES Sarajevo 2006

Kagin, D. Justin ; Franić, Ramona ; Njavro, Mario ; Babić, Zdenko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma

Socijalni transferi i učinkovitost socijalne pomoći u Hrvatskoj

Babić, Zdenko
Doktorske disertacije, 2007.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2007.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2006.

Recent developments ; Policy asumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška.
Stručni radovi, 2006.

Barometar konkurentnosti Hrvatske 2005.-2006. - dio II.

Aralica, Zoran ; Babić, Zdenko ; Botrić, Valerija ; Budak, Jelena ; Cvijanović, Vladimir ; Rašić Bakarić, Ivana ; Rajh, Edo ; Cerovac, Saša
, 2006.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainites and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2006.

Socijalna pravednost i tržišna efikasnost - teoretski koncepti i uloga države

Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2006.

EU Accession and Croatian Rural Competitiveness

Franić, Ramona ; Njavro, Mario ; Babić, Zdenko ; Kagin, Justin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
From Transition to Sustainable Development: The Path to European Integration.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2006.

Social Protection and Social Inclusion in Croatia

Jurlina Alibegović, Dubravka ; Mastilica, Miroslav ; Nestić, Danijel ; Stubbs, Paul ; Babić, Zdenko i Vončina, Luka
, 2006.

Strukturne promjene visokog obrazovanja i ishodi na tržištu rada

Babić, Zdenko ; Matković, Teo ; Šošić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Recent developments ; Policy asumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Botrić, Valerija ; Čondić-Jurkić, Iva ; Čenić, Maruška ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra
Stručni radovi, 2005.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Botrić, Valerija ; Čenić, Maruška ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra
Stručni radovi, 2005.

Recent developments ; Policy asumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čenić, Maruška ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra
Stručni radovi, 2005.

Participation Rates and Investment in Education in Croatia

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Optimizacija mreže škola u Republici Hrvatskoj

Rakić, Vini ; Pastuović, Nikola ; Babić, Zdenko ; Baranović, Branislava ; Bratranek, Neven ; Račić, Domagoj ; Gabršček, Sergej
, 2005.

Tržište rada u Republici Hrvatskoj i mjere za poticanje zapošljavanja

Babić, Zdenko
Magistarski radovi, 2004.

Segmentation of the labour market and the employee rights in Croatia

Račić, Domagoj ; Babić, Zdenko ; Podrug, Najla
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
From Transition to Development: Globalisation and Political Economy of Development in Transition Economies

Participacija i ulaganje u obrazovanje u Hrvatskoj

Babić Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Participacija i ulaganje u obrazovanje u Hrvatskoj

Babić, Zdenko
Stručni radovi, 2004.

Studija o financiranju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj ; Marić, Zdravko
, 2004.

Segmentation of the Labour Market and the Protection of Employee Rights in Croatia

Račić, Domagoj ; Babić, Zdenko ; Podrug, Najla
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
ICES 2003 - Second International Conference of the Faculty of Economics in Sarajevo

Uloga aktivne politike na tržištu rada u Hrvatskoj

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Etika i ekonomija: propitivanje odnosa

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

"Aghion, Philippe ; Williamson, Jeffrey G.: Growth, Inequality and Globalization - Theory, History and Policy"

Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2001.