prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc.
Vilim Bouček

Vilim Bouček redoviti je profesor na Katedri za međunarodno privatno pravo. Od rujna 1979. do lipnja 1981. radi kaoodvjetnički vježbenik kod Branka Arka, odvjetnika iz Zagreba., a od 1981. do 1987. je rukovoditelj Pravno-kadrovskog iopćeg sektora Radne organizacije "Oroplet" Pleternica. 1987. godine zapošljava se na Pravnom fakultetu u Zagrebukao asistent-postdiplomant pri Katedri za Međunarodno  privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Vlada njemačkimi engleskim, a služi se talijanskim i francuskim jezikom.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1979

Godina magistriranja: 1990

Godina doktoriranja: 1996

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 604
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 4
Katedra/služba:
Međunarodno privatno pravo
Konzultacije:

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Hijerarhijska ljestvica izvora europskog građanskog procesnog prava na području europskog građanskog sudovanja

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Međunarodno privatno pravo - zbirka presuda Suda Europske unije

Jessel-Holst, Christa ; Sikirić, Hrvoje ; Bouček, Vilim ; Babić, Davor Adrian
Autorske knjige, 2014.

The Process of Europeanization of the Conflicts of Laws in Monte Negro

Bouček, Vilim
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
The Process of Europeanization of the Conflicts of Laws in Monte Negro

Prekogranično preoblikovanje trgovačkog društva i sloboda poslovnog nastana u presudi Vale Europskog suda: a sada nešto (ne) sasvim drugo!?

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Hrvatska pravna revija

Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II

Bouček, Vilim
Poglavlja u knjigama, 2012.

Liber Amicorum Krešimir Sajko


Uredničke knjige, 2012.

Pravno-historijski aspekt europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije „Bosna i Hercegovina i euro-atlanske integracije: trenutni izazovi i perspektive“

Europsko kartelno privatno pravo u Uredbi Rim II

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Međunarodni ugovori - izvori međunarodnog privatnog prava na području Europske unije

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Europsko sekundarno pravo kao izvor europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim ; Pilić, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Pravo i porezi

Deliktni statut i zaštita tržišnog natjecanja u Uredbi Rim II

Bouček, Vilim ; Kuharić ; Melita
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Pravo i porezi

Europeizacija deliktnog statuta u suvremenom poredbenom međunarodnom privatnom pravu i uredba Rim II

Bouček, Vilim ; Bešlić Bouček, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Hrvatska pravna revija

Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog međunarodnog prava

Bouček, Vilim
Autorske knjige, 2009.

Smjernica kao izvor europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Europsko međunarodno privatno pravo prema Lisabonskom ugovoru

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Hrvatska pravna revija

Uredba Rim II - Komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - povijesna skica i opći pravni okvir

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Uredba Rim II - Komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - drugi dio: Opće poveznice deliktnog statuta Uredbe Rim II i harmonizacija hrvatskog MPP-a

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Zaručni statut u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Načelo lex rei sitae u međunarodnom privatnom pravu i temeljne slobode iz Ugovora o EZ u stvarnopravnim odnosima s prekograničnim obilježjem

Bouček, Vilim
Poglavlja u knjigama, 2008.

Legislativni okvir za europsko međunarodno privatno pravo prema Ugovoru o europskom Ustavu iz 2004.

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Sadašnja i buduća legislativna nadležnost EZ/EU za uređenje europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Hrvatska pravna revija

Europski sud i tumačenje europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Hrvatska pravna revija

Utjecaj temeljnih sloboda iz Ugovora o osnivanju EZ na međunarodno privatno pravo

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Osobni statut trgovačkog društva u Europskom međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Hrvatska pravna revija

Prijedlog uredbe Rim II iz 2003. i opće odredbe deliktnog statuta u hrvatskom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Mednarodne znanstvene konference Evropski sudni prostor

Utjecaj ljudskih prava kao specifične sastavnice europskog prava na međunarodno privatno pravo

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Hrvatska pravna revija

Hrvatski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2003. i mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost za štetu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Hrvatska pravna revija

Opće odredbe deliktnog statuta u njemačkom međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Hrvatska pravna revija

Europsko međunarodno privatno pravo kao integracijsko pravo

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Hrvatska pravna revija

Izvori europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Opće odredbe stvarnog statuta- prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Opće odredbe stvarnog statuta-prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava - sa sudskom i arbitražnom praksom i tezama za zakon o međunarodnom privatnom pravu

Sajko, Krešimir ; Sikirić, Hrvoje ; Bouček, Vilim ; Babić, Davor ; Tepeš, Nina
Ostalo, 2001.

Opće odredbe deliktnog statuta u engleskom međunarodnom privatnom pravu - model za novi hrvatski Zakon o međunarodnom privatnom pravu?

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Opće odredbe deliktnog statuta - prinos tezama za Nacrt hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno privatno pravo

Europsko međunarodno privatno pravo