prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc.
Vilim Bouček

Vilim Bouček redoviti je profesor na Katedri za međunarodno privatno pravo. Od rujna 1979. do lipnja 1981. radi kaoodvjetnički vježbenik kod Branka Arka, odvjetnika iz Zagreba., a od 1981. do 1987. je rukovoditelj Pravno-kadrovskog iopćeg sektora Radne organizacije "Oroplet" Pleternica. 1987. godine zapošljava se na Pravnom fakultetu u Zagrebukao asistent-postdiplomant pri Katedri za Međunarodno  privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Vlada njemačkimi engleskim, a služi se talijanskim i francuskim jezikom.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1979

Godina magistriranja: 1990

Godina doktoriranja: 1996

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 604
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 4
Katedra/služba:
Međunarodno privatno pravo
Konzultacije:

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava

Bouček, Vilim
Autorske knjige, 2021.

Stvarni statut u hrvatskom ZMPP-u iz 2017.

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Presuda Polbud Suda EU i lex societatis - prekogranično preoblikovanje društva kroz izolirani prijenos registriranog sjedišta i sloboda izbora oblika trgovačkog društva

Bouček, Vilim
Stručni radovi, 2020.

Uredba o nasljeđivanju iz 2012. – lex hereditatis i izabrana pitanja

Bouček, Vilim
Stručni radovi, 2020.

Haška konvencija od 4. svibnja 1971. o mjerodavnom pravu za prometne nezgode na cestama – izabrana pitanja

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Stvarni statut na unutarnjem tržištu EU-a

Bouček, Vilim
Stručni radovi, 2018.

Uredba Rim II - Europsko međunarodno deliktno pravo

Bouček, Vilim
Stručni radovi, 2017.

Croatia National Report

Bouček, Vilim
Poglavlja u knjigama, 2017.

Croatia, Act concerning the resolution of conflict of laws with provisions of other states in certain matters of 1991

Bouček, Vilim ; Babić, Davor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Unifikacija europskoga međunarodnog privatnog prava i izglednost za Europski zakonik o MPP-u

Bouček, Vilim
Stručni radovi, 2016.

Uobičajeno boravište u europskome međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Stručni radovi, 2016.

Uobičajeno boravište u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Hijerarhijska ljestvica izvora europskog građanskog procesnog prava na području europskog građanskog sudovanja

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Međunarodno privatno pravo - zbirka presuda Suda Europske unije

Jessel-Holst, Christa ; Sikirić, Hrvoje ; Bouček, Vilim ; Babić, Davor Adrian
Autorske knjige, 2014.

Prekogranično preoblikovanje trgovačkog društva i sloboda poslovnog nastana u presudi Vale Europskog suda: a sada nešto (ne) sasvim drugo!?

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

The Process of Europeanization of the Conflicts of Laws in Monte Negro

Bouček, Vilim
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
The Process of Europeanization of the Conflicts of Laws in Monte Negro

Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Europsko kartelno privatno pravo u Uredbi Rim II

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Pravno-historijski aspekt europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II

Bouček, Vilim
Poglavlja u knjigama, 2012.

Liber Amicorum Krešimir Sajko


Uredničke knjige, 2012.

Međunarodni ugovori - izvori međunarodnog privatnog prava na području Europske unije

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Europsko sekundarno pravo kao izvor europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim ; Pilić, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog međunarodnog prava

Bouček, Vilim
Autorske knjige, 2009.

Europeizacija deliktnog statuta u suvremenom poredbenom međunarodnom privatnom pravu i uredba Rim II

Bouček, Vilim ; Bešlić Bouček, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Deliktni statut i zaštita tržišnog natjecanja u Uredbi Rim II

Bouček, Vilim ; Kuharić ; Melita
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Načelo lex rei sitae u međunarodnom privatnom pravu i temeljne slobode iz Ugovora o EZ u stvarnopravnim odnosima s prekograničnim obilježjem

Bouček, Vilim
Poglavlja u knjigama, 2008.

Zaručni statut u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Uredba Rim II - Komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - drugi dio: Opće poveznice deliktnog statuta Uredbe Rim II i harmonizacija hrvatskog MPP-a

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Uredba Rim II - Komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - povijesna skica i opći pravni okvir

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Europsko međunarodno privatno pravo prema Lisabonskom ugovoru

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Smjernica kao izvor europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Legislativni okvir za europsko međunarodno privatno pravo prema Ugovoru o europskom Ustavu iz 2004.

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Sadašnja i buduća legislativna nadležnost EZ/EU za uređenje europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Prijedlog uredbe Rim II iz 2003. i opće odredbe deliktnog statuta u hrvatskom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Mednarodne znanstvene konference Evropski sudni prostor

Osobni statut trgovačkog društva u Europskom međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Utjecaj temeljnih sloboda iz Ugovora o osnivanju EZ na međunarodno privatno pravo

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Europski sud i tumačenje europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Europsko međunarodno privatno pravo kao integracijsko pravo

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Opće odredbe deliktnog statuta u njemačkom međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Hrvatski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2003. i mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost za štetu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Utjecaj ljudskih prava kao specifične sastavnice europskog prava na međunarodno privatno pravo

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Opće odredbe stvarnog statuta-prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Opće odredbe stvarnog statuta- prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Izvori europskog međunarodnog privatnog prava

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava - sa sudskom i arbitražnom praksom i tezama za zakon o međunarodnom privatnom pravu

Sajko, Krešimir ; Sikirić, Hrvoje ; Bouček, Vilim ; Babić, Davor ; Tepeš, Nina
Ostalo, 2001.

Opće odredbe deliktnog statuta u engleskom međunarodnom privatnom pravu - model za novi hrvatski Zakon o međunarodnom privatnom pravu?

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Opće odredbe deliktnog statuta - prinos tezama za Nacrt hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu

Bouček, Vilim
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno privatno pravo

Europsko međunarodno privatno pravo