EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR:
Europski upravni prostor
Europski upravni prostor
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166973
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
Osnovni podaci
Europski upravni prostor Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166973
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
Literatura
OBVEZNA: I. Koprić, A. Musa, G. Lalić Novak; Europski upravni prostor.; Institut za javnu upravu (2012), str
PREPORUČENA: I. Koprić, A. Musa, G. Lalić Novak; What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to the European administrative space. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 61(5), 2011; (2011), str. 1515-1560
PREPORUČENA: H. Hofmann; Current Debates in European Administrative Law - Background and Perspectives, in: Auby, Jean-Bernard, and Perroud, Thomas (eds.): Droit de Procedure Administratif; Bruylandt (2015), str
PREPORUČENA: J. Trondal, Peters, B. Guy; The Rise of European Administrative Space: Lessons Learned, in: Journal of European Public Policy, 20 (2); (2013), str. 295-307
PREPORUČENA: E. G. Heidbreder; Structuring the European Administrative Space: Channels of EU Penetration and Mechanisms of National Change; (2009), str. 1-26
PREPORUČENA: I. Koprić et al.; Good Administration and Good Governance as the Key Elements of the European Administrative Space. In: EU Administrative Law and its Impact on the Process of Public Administration Reform and Integration into the European Administrative Space of South East European Countries; SEELS (2014), str. 2014
PREPORUČENA: J. Nemec, (ed.); Europeanisation in Public Administration Reforms.; NISPAcee Press (2016), str
Opis predmeta
Upoznati studente s razvojem, procesima i metodama te institucijama Europske unije, posebno u izvršnom i upravnom aspektu.
Upoznati studente s procesima utjecaja EU na upravne reforme u nacionalnim državama i pojedinim aspektima tih reformi.

Sadržaj kolegija

Razvoj i institucije EU. Europska komisija i europska uprava. Europska komisija: sastav, funkcije, ovlasti i akti. Komitologija.
Tipologije javnih politika u Europskoj uniji i nove metode upravljanja.
Uloga nacionalne uprave u upravnom aparatu EU: provedba prava EU, provedba javnih politika EU te sudjelovanje u procesima europskog odlučivanja. Promjene u nacionalnim upravama uslijed europske integracije. Teorija europeizacije. Europeizacija javne uprave - koncept i standardi europskog upravnog prostora.
Odabrani segmenti europskog upravnog prostora - europski pristup kvaliteti javne uprave i benchmarking; europsko upravljanje, good governance i nove metode regulacije.
Politika proširenja i utjecaj EU na zemlje kandidatkinje. Hrvatska i europske integracije
Ispitni rokovi
Obavijesti