COMPLEX STATES AND STATE COMMUNITIES:
Katedra za ustavno pravo English
Complex States and State Communities
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Complex States and State Communities
Study: Public Law and Public Administration - 1., 2., 3. semester
Code: 166984
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Basic data
Complex States and State Communities Public Law and Public Administration - 1., 2., 3. semester
3.0 166984
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov Trg Republike Hrvatske 3, room 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak Trg Republike Hrvatske 3, room 14
Literature
REQUIRED: Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str
REQUIRED: Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012), str
REQUIRED: Smerdel, Branko; Američke teorije federalizma, uvodna studija u: Vincent Ostrom: Politička teorija složene republike (preveo: Branko Smerdel); Informator (1989), str. 3.-54
REQUIRED: Smerdel. Branko (ur.); Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. (zbornik); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo" (2007), str
REQUIRED: Kostadinov, Biljana; Fragmentirane države u Europi, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 5774-5775, str. 1.-2.; (2009), str. 1.-2
REQUIRED: Kostadinov, Biljana; Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država, Pravnik, 42 (2008) 1 (86); (2008), str. 51-64
REQUIRED: Smerdel, Branko; Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava, Hrvatska pravna revija 12 (2012) 2; (2012), str
REQUIRED: Smerdel, Branko; Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2003; (2003), str. 509-527
REQUIRED: Kostadinov, Biljana; Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti, Hrvatska pravna revija, 10/2009; (2009), str
REQUIRED: Kostadinov, Biljana; Prethodno pitanje ustavnosti, Liber amicorum Petar Klarić; Pravni fakultet u Zagrebu (2013), str
REQUIRED: Kostadinov, Biljana; Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije, u: Prethodni postupak u pravu Europske unije (Ćapeta, Tamara; Goldner Lang, Iris; Perišin, Tamara; Rodin, Siniša - ur.); Narodne novine (2011), str. 161.-176
REQUIRED: Gotovac, Miljenko; Kostadinov, Biljana; Autonomne zajednice u Španjolskoj, Pravnik - časopis za pravna i društvena pitanja 42 (2008.) 1 (86); (2008), str. 23-33
RECOMMENDED: Kostadinov, Biljana; E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2/2007; (2007), str. 291.-312
Description
Exam dates