OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravno pravo - vježbe
Upravno pravo - vježbe
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 45555
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravno pravo - vježbe Pravo - 7. semestar
2.0 45555
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 9  do 10.30h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Zakon o općem upravnom postupku; , str
PREPORUČENA: Zakon o upravnim sporovima; , str
Opis predmeta
Na vježbama iz Upravnog prava studentima se predstavlja tijek upravnog postupka od njegovog pokretanja do donošenja drugostupanjskog rješenja te njegov prirodni nastavak u obliku upravnog spora koji se pokreće tužbom. Na kolegiju se studenti upoznaju s izgledom podnesaka kojima se započinje upravni postupak (npr. zahtjev), načinima pokretanja upravnog postupka (po službenoj dužnosti, na zahtjev stranke, javnom objavom) te na temelju zadanih činjeničnih stanja studenti uče kako zadano činjenično stanje podvesti pod odgovarajući pravnu normu te na temelju učinjenog izvesti pravilan i na zakonu zasnovan zaključak. Studenti uče primjenjivati osnovna načela upravnog i upravnosudskog postupka. Studenti sami izrađuju upravne akte (rješenja i zaključke) kojima se odlučuje o pravima, obvezama i pravnim interesima stranaka, poštujući zakonske odredbe o sastavnim dijelovima rješenja i zaključka. Uče uzraditi žalbu protiv prvostupanjskog rješenja te tužbu protiv drugostupanjskog rješenja. Na vježbama sudjeluju suci-praktičari te se studenti na taj način uvode u primjenu prakse u stvarnim predmetima.
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.