PREDAVANJA:
Opće upravno pravo I.
Raspored predavanja u zimskom semestru akad. god. 2018./2019. - Opće upravno pravo I.

Datum

Sadržaj

4.10. 2018.

Dogovor o radu, uvodno predavanje.

11.10. 2018.

Određivanje pojma uprave. Nastanak i razvoj upravnog prava te odnos upravnog prava prema drugim pravnim granama

12. 10. 2018.

(umjesto 18.10. 2018.)

Upravnopravni odnos, njegov nastanak i prestanak.

25. 10. 2018.

Izvori upravnog prava.

26. 10. 2018.

(umjesto 1. 11. 2018.)

Podzakonski općenormativni akti

15. 11. 2018.

Izvanredni jesenski ispitni rok – nema nastave

22. 11. 2018.

Načelo zakonitosti u djelovanju uprave. Slučajevi nezakonitosti. Modifikacija načela zakonitosti.

29. 11. 2018.

Slobodna (diskrecijska) ocjena.

6. 12. 2018.

Upravni akt I.

7. 12. 2018.

(umjesto 13. 12. 2018.)

20. 12. 2018.

Upravni akt III.

10. 1. 2018.

Kontrola nad upravom – nositelji kontrole, kontrolne ovlasti I.

17. 1. 2018.

Kontrola nad upravom - nositelji kontrole, kontrolne ovlasti II.

24. 1. 2018.

Pravo na pristup informacijama.

31. 1. 2018.

Završni susret. Podjela potpisa.


Repozitorij
Repozitorij je prazan